Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 25. 1. 2006

Vydáno: 25. 1. 2006
Autor:

O dvou, co zatočili s metlou (metlami) . Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ  VETERINÁRNÍ  SPRÁVA ČESKÉ  REPUBLIKY

Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154,  fax: 227 010 190,

e-mail: j.duben@svscr.cz; web: http://www.svscr.cz

 

Je tomu již čtyřicet let, kdy se začaly v naší republice podnikat razantní veterinární kroky proti brucelóze skotu a tuberkulóze skotu, aby nám jako jediné nové členské zemi EU ještě před vstupem Evropská komise uznala status země prosté těchto nebezpečných nákaz.

 

Při příležitosti čtyřicetiletého výročí začátku zdolávání brucelózy skotu a tuberkulózy skotu předal dnes Milan Malena, ústřední ředitel Státní veterinární správy ČR, čestná uznání devadesátníkovi Václavu Famfulemu a nestoru české veterinární medicíny Václavu Koubovi za zásluhy při likvidaci těchto dvou nebezpečných nákaz skotu. Oba vyznamenaní se na eradikaci – zdolávání – podíleli, první jako pracovník pojišťovny, druhý jako veterinární lékař.

 

Nebýt možností uplatňovat slevy na pojistném a nebýt vyplácení příslušných náhrad, těžko by bylo ozdravování skotu v naší republice tak účinné. Z veterinárního hlediska pak podle Václava Kouby byla důležitá především dokonalá diagnostika. Pamětníci si jistě připomenou dvojí vyšetřování dobytka každý rok, odběry krve, to bylo opravdu velmi náročné. Ještě v roce 1959 měla každá třetí kráva u nás tuberkulózu a do počátku šedesátých let onemocnělo brucelózou u nás několik set lidí, zpravidla veterinárních lékařů a ošetřovatelů dobytka. Od roku 1964 již nebyl zaznamenán žádný případ brucelózy u lidí.

 

Právě díky usilovnému a zodpovědnému přístupu našich státních a posléze i soukromých veterinárních lékařů a díky schopnosti vše doložit, se podle Josefa Vitáska, ředitele odboru zdraví zvířat SVS ČR, podařilo přesvědčit EU, aby ČR jako jedinou kandidátskou zemi (již před dvěma roky) uznala za prostou bovinní brucelózy, bovinní tuberkulózy a také bovinní leukózy.

 

Milan Malena, ústřední ředitel SVS ČR, dodal, že právě na schopnosti doložit naše kroky ke zdolávání nebezpečných nákaz lze dokumentovat nepřerušenou tradici našeho státního veterinárního dozoru nad produkcí potravin živočišného původu. Je třeba si uvědomit, že již na počátku potravinového řetězce je pracovník státního veterinárního dozoru, je i v průběhu výroby a i v momentě uvedení potraviny do oběhu.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

 

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.