Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 24. 2. 2006

Vydáno: 24. 2. 2006
Autor:

Nothing is real … Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ  VETERINÁRNÍ  SPRÁVA ČESKÉ  REPUBLIKY

Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154,  fax: 227 010 190,

e-mail: j.duben@svscr.cz; web: http://www.svscr.cz.

 

zpívali Beatles ve Strawberry Fields, a my bychom rádi dodali, kéž by Nothing be ill forever! Zatím tedy opravdu není žádný český pták nemocný.

 

Na mysli tane otázka, proč tomu tak je, když v okolních státech zaznamenali již onemocnění u volně žijících ptáků a v naší republice nikoli. Jedno z vysvětlení je, že šlo o ptáky nikoli vracející se z jihu, ale o ptáky pohybující se na kratší vzdálenosti v rámci normálních přeletů, kteří se měli možnost setkat s nemocnými soukmenovci na Předním Východě. Jak je tomu doopravdy? Těžká odpověď.

 

Každopádně lze říci, že se Státní veterinární správa intenzivně připravuje na možné nebezpečí a podniká všechny kroky pro to, aby se nákaza ptačí chřipkou nedostala do chovů drůbeže. Pokud by se nákaza objevila na našem území, přijali bychom opatření prakticky stejná, jako ostatní země EU, a pokud  jde o vakcinaci ptáků, tak by bylo možné hovořit jedině o nouzové vakcinaci v zoologických zahradách a v geneticky cenných chovech. Takovéto úvahy však jsou, doufejme, předčasné.

 

S prospěšností vakcinace nemá jasno ani EU, neboť na žádost o povolení řekla Evropská komise ano pouze Holandsku a to jen v jasně označených geneticky cenných chovech drůbeže.

 

I nadále probíhá samozřejmě vyšetřování uhynulých volně žijících ptáků a předpokládáme, že do konce měsíce února přesáhne určitě tři stovky od počátku roku. Pozornost je vhodné věnovat náhlým podezřelým úhynům více ptáků a jednotlivým vodním ptákům.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

 

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.