Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 23. 2. 2006

Vydáno: 23. 2. 2006
Autor:

Ač je kosí chřipka, přesto zpívají . Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ  VETERINÁRNÍ  SPRÁVA ČESKÉ  REPUBLIKY

Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154,  fax: 227 010 190,

e-mail: j.duben@svscr.cz; web: http://www.svscr.cz.  

 

Možná právě proto jsou ptáci člověku tak sympatičtí, že i když jim není nejlépe, přesto dokážou zazpívat.

 

Ptačí chřipka je zajisté nepříjemná věc a chovatelé drůbeže jsou v obavách a hovoří se o případných velkých škodách. Je ale nutné si uvědomit, že tento veterinární problém je řešitelný veterinárními prostředky a není důvod k tomu, aby někdo podléhal panice a tu již uvažoval o zabití svých slepic, tu přestával jíst kuřecí stehýnka.

 

Mimořádná veterinární opatření, která nařídila Státní veterinární správa ČR v uplynulém týdnu, mají za cíl snížit riziko zavlečení ptačí chřipky do chovů. Zákaz venkovních chovů a zákaz výstav a vyžadování dezinfekce kamionů pro přepravu zvířat na hranicích, to jsou opatření logická a smysluplná.

 

Dalším opatřením, které orgány státního veterinárního dozoru naplňují, je monitoring – vyšetřování náhle podezřele uhynulých volně žijících ptáků – a to již od konce uplynulého roku. Letos od ledna do dnešního dne bylo vyšetřeno v Národní referenční laboratoři pro ptačí chřipku ve Státním veterinárním ústavu v Praze celkem, 263 ptáků. Z tohoto množství bylo 18 labutí, 70 volavek, 44 divokých kachen, 17 kormoránů a zbytek činili racci, kosi, holubi a ostatní ptáci. Žádné podezření, žádný případ výskytu aviární influenzy. Zatím se tedy toto nebezpečné onemocnění ptáků naší republice vyhýbá. Je to jen otázkou času? Kdo ví?

 

Každopádně je Státní veterinární správa ČR, stejně jako i další složky integrovaného záchranného systému, připravena případný výskyt ptačí chřipky na našem území účinně řešit.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

 

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.