Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 22. 5. 2006

Vydáno: 22. 5. 2006
Autor:

Žít s ptačí chřipkou … Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ  VETERINÁRNÍ  SPRÁVA ČESKÉ  REPUBLIKY

Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154,  fax: 227 010 190,

e-mail: j.duben@svscr.cz; web: http://www.svscr.cz.

 

Asi bude nutné naučit se žít s nebezpečím ptačí chřipky v zádech. Bude to možné v podstatě bez problémů dotud, dokud se bude dařit mimořádnými veterinárními opatřeními zabránit zavlečení této nákazy do chovů drůbeže, jako tomu bylo dosud. I po zavlečení do chovů by byla situace veterinárními prostředky řešitelná, ale bylo by to složitější a finančně náročnější.

 

V současné době platí kvůli dvěma uhynulým labutím na ptačí chřipku nedaleko obce Kostice na dohled od Břeclavi ochranná opatření obdobná, jako byla v jižních Čechách. Ochranná pásma, tak jak vyplývá z veterinární legislativy vymezila Krajská veterinární správa pro jihomoravský kraj. Pásmo dozoru vymezené v okruhu 10 km od místa nálezu uhynulých ptáků zasahuje částečně i na území Rakouska a Slovenska.

 

Zda budou pokračovat další nálezy uhynulých labutí, u kterých se ptačí chřipka prokáže, nelze v tuto chvíli říci. Samozřejmě, že lze uvažovat, že šlo opět o nakažené hejno, anebo jen o jeden nemocný pár. Čas ukáže.

 

Každopádně je třeba si uvědomit, že jak řekl Milan Malena, ústřední ředitel SVS ČR, nelze vyloučit další nálezy ptáků uhynulých na ptačí chřipku. Z této skutečnosti nelze vyvozovat žádné katastrofické úvahy o ohrožení zdraví lidí nebo o bezpečnosti drůbežího masa či vajec. Zde je vše tak, jak má být. V tržní síti tyto produkty musejí splňovat podmínky zdravotní nezávadnosti. Při manipulaci s nimi ani při konzumaci nehrozí žádné riziko ptačí chřipky.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.