Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 22. 2. 2007

Vydáno: 22. 2. 2007
Autor: pospisilova

Je libo kanečka anebo vepře?Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY
Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154, fax: 227 010 190,
Podle řady EU odborníků se zdá, že kastrování malých kanečků začíná postrádat odůvodnění. Tradiční odstraňování varlat u selat samčího pohlaví kvůli charakteristickému kančímu pachu masa dospělých už přestává být argumentem, když se nyní prasata, zejména v zahraničí, porážejí okolo 80 – 90 kilogramů. Charakteristický pach je patrný u vyšších váhových kategorií, proto také takové maso nelze podle našich veterinárních předpisů uvolnit jako výsekové maso přímo do prodeje.
 
Ostatně zákazníci postupně ztrácejí o tučné maso zájem, zřejmě kvůli poučování lékařů o riziku civilizačních chorob působených velkou protučnělostí, nikoli jejich, ale vepřového masa. A tento trend je patrný i u nás, kde bývá považováno za typické jídlo vepřové, knedlík a zelí, popřípadě tlačenka apod. Zbývá tedy argument chovatelů, že kastráti jsou klidnější, lépe přirůstají a lépe zhodnocují krmivo.
 
Nicméně už delší dobu se v EU uvažuje o zákazu, či omezení kastrací kanečků s ohledem na welfare. I když se zákrok provádí v prvních dnech života zvířete, jde o zážitek stresující a jsou možná i následná rizika jako infekce apod.
 
Otázka, zda kastrovat nebo nekastrovat, není zase tak jednoduchá, proto se jí zevrubně zabývají orgány EU, byla ustavena pracovní skupina odborníků, která zvažuje všechna pro a proti. Pokud by se i nadále uvažovalo o kastraci kanečků, hovoří se o nedestruktivních způsobech, likvidací semenotvorné tkáně počínaje a imunokastrací konče. Zde je však mnoho neznámých i potenciálních rizik. Uvažuje se také o instalaci čidel na jatkách, podle kterých by se „příliš aromatické“maso vyloučilo.
 
Některé země jako například Velká Británie anebo Portugalsko, selata nekastrují, a jde to. V sousedním Německu a obdobně v některých oblastech i u nás zase panuje tradice porážet prasata těžší, a tudíž zde je zájem možnost kastrace uchovat.
 
Nelze pominout ani argument, že není od věci mít  možnost pochutnat si na přirozené chuti masa, tj. i masa samců.
 
Státní veterinární správa ČR vnímá současný trend usilovat o co nejméně stresu v chovech zvířat jako logický a souhlasí s ním. Pokud jde o možný zákaz kastrace prasat, nelze zřejmě nějaký výsledek očekávat v krátké době. Určitě budou jednání pokračovat, a jejich výsledek zatím nelze předjímat. S jistotou lze říci, že ať už bude legislativní úprava jakákoli, budou se s ní umět vyrovnat, jak naši zemědělci, tak pracovníci státního veterinárního dozoru.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.