Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 22. 11. 2006

Vydáno: 22. 11. 2006
Autor:

O prodeji kaprů  Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY
Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154, fax: 227 010 190,
 
…A Vánoce se blíží, i když tomu počasí moc neodpovídá. Státní veterinární správa ČR i letos potvrzuje, že kapři určení na sváteční stůl budou v pořádku. A snad není od věci říci, že již šestiletá osvětová „kampaň“ Státní veterinární správy ČR přináší ovoce i ve způsobu zacházení s vánočními kapry. Právě díky médiím, i aktivitám organizací zabývajících se ochranou zvířat, si veřejnost mnohem více uvědomuje, že kapr není hračka, ale „jídlo“.
 
Vánoční kapr patří v našich končinách k vánočnímu koloritu. To však neznamená, že je vhodné si s ním před tím, než je usmrcen a sněden, hrát. Anebo si s ním pohrát doma ve vaně a pak jej alibisticky, připusťme, že s dobrým úmyslem, vypustit na svobodu.
 
Nicméně i letos lze zopakovat, že kapr je na podzim vyloven, sádkován, kde se zbaví bahenního pachu, ale i přiměřeně vylační, takže o Vánocích je přesně připraven na to, aby byl humánně usmrcen a stal se pokrmem. Kdyby byl v takové kondici vypuštěn do řeky či do rybníka, bohužel téměř každý by uhynul. Mohli se o tom přesvědčit i prodejci, kteří před třemi lety neprodané kapry vypustili zpět do rybníka. Po jarním tání všichni kapři pluli na hladině břichem vzhůru.
 
Usmrcení kapra je nejlépe nechat na odbornících, a ne působit mu stresy cestou domů, a pak další neodborným zabíjením na kuchyňské lince. Usmrcení musí předcházet omráčení tupým předmětem na temeno, tj. kousek nad očima, a následovat musí okamžité vykrvení přetnutím žáber, popřípadě přetnutím míchy a cév těsně za hlavou. Že se nesmí kapr za živa odšupinovávat, vytlačovat mu jikry anebo mlíčí, ohrožovat oči, či brát ho za skřele, to by snad již mělo být zbytečné uvádět. Nakládání s rybami a způsob prodeje v ulicích kontrolují pracovníci státního veterinárního dozoru. V loňském roce nezaznamenali velkých pochybení.
 
Podmínky sezónního prodeje ryb na samostatných prodejních místech stanoví novela veterinárního zákona, která byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 48/2006 Sb. a nabyla účinnosti 27. 2. 2006.
 
Osoba, která hodlá provozovat tento způsob prodeje, musí oznámit místně příslušné krajské veterinární správě nebo Městské veterinární správě v Praze, kdy a kde bude ryby prodávat. Lhůta není stanovena, ale pochopitelně je nezbytné, aby prodejce byl schopen prokázat, že takovéto oznámení provedl, a to písemně, e-mailem, popřípadě to doložil v záznamech veterinární správy. Nově oznámená samostatná prodejní místa nemají přidělená čísla.
 
Prodejce má povinnost zajistit prodejní místo tak, aby odpovídalo vyhlášce č. 375/2003 Sb., to znamená, že  prodejní místo musí být vybaveno váhami a prodejním pultem s omyvatelnou a dobře čistitelnou pracovní deskou s vyvýšenými okraji; dále dostatečně velkými káděmi na uchování živých ryb v souladu s požadavky na pohodu zvířat a jejich ochranu před týráním. To znamená, že prodejce musí zajistit dostatek čerstvé vody, která musí protékat a tím vodu provzdušňovat a kádě nesmějí být přeplněné. Musí být zajištěný co nejkratší odtok do kanalizace. Případné kontrole musí prodejce předložit doklad o tom, kde byly ryby naposled sádkovány (dodací list, popřípadě doklad o převzetí ryb).
 
Pokud bude prodejce ryby i zabíjet, kuchat a popřípadě i porcovat, musí mít pochopitelně navíc odpovídající porcovaní desku, nože, paličku na omračování ryb a stěrky, dále pak uzavíratelné a řádně označené nádoby na pevné odpady – vnitřnosti, žábry, šupiny, apod. Musí mít zdroj pitné vody na umývání pracovního pultu. Osoby, které ryby usmrcují, kuchají nebo porcují, musejí mít zdravotní průkaz a musejí mít ochranné pomůcky (omyvatelnou zástěru, gumové holinky a gumové rukavice).
 
Oznámení pro sezónní stánkový prodej ryby není zpoplatněno a prodejci jsou u příslušné krajské (městské) veterinární správy evidováni v samostatném seznamu „Stánkový sezónní prodej ryb“. 
 
Prodejci musejí dbát i na ustanovení zákona na ochranu zvířat proti týrání – nesmějí brát ryby pod skřelemi, ohrožovat jejich oči, zaživa je odšupinovávat, anebo zkoumat pohlaví tím, že by vytlačovali jikry či mlíčí. Usmrcovat je smí jen schváleným způsobem, jen na přání zákazníka, nikoli do zásoby a jak již bylo řečeno, nejprve omráčit tupým úderem na temeno hlavy a poté vzápětí vykrvit, a to přetnutím žáber.
…Pěkný předvánoční čas a posléze i Vánoce.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.