Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 21. 8. 2006

Vydáno: 21. 8. 2006
Autor:

Vejce, vejce, vejce . Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY
Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154, fax: 227 010 190,
Zejména v létě jsou „ostře sledovanou“ komoditou vejce. Státní veterinární správa ČR kromě pravidelné a v podstatě rutinní dozorové činnosti iniciovala v letních měsících cílené kontroly na obchodování a uvádění do oběhu surovin a potravin živočišného původu, u kterých je zvýšené riziko narušení, popřípadě kontaminace, což by mohlo ohrozit zdraví spotřebitelů.
 
Jednou z takovýchto akcí byly kontroly mléčných výrobků, zejména jogurtů. Těchto kontrol bylo od března do dubna provedeno v celé ČR zhruba 200 a bylo shledáno několik desítek závad, přičemž bylo uloženo pokut ve výši přes 300 tisíc korun. Žádná závada však neznamenala ohrožení zdraví lidí.
 
Další problematickou komoditou jsou vejce. Od 24. 7. pak do 30. 9. běží další mimořádná kontrolní akce, která má za cíl prověřit, jak producenti, zpracovatelé, přepravci a popřípadě prodejci dodržují ustanovení veterinární legislativy, pokud se týká vajec. Do 20. 8. bylo tedy provedeno 293 kontrol, přičemž inspektoři zjistili 18 pochybení a uložili pokut za 145 tisíc korun. Kontrolní akce nadále pokračují.
 
Někomu by se mohlo zdát, že nebylo zjištěno tak mnoho závad a pochybení. Ale, to je přece dobře. Státní veterinární dozor není dozor NÁSLEDNÝ, ale PREVENTIVNÍ. To znamená, že kdyby bylo zjištěno přílišné množství závad, mohlo by to znamenat zpochybnění veterinárního dozoru vůbec.
 
Státní veterinární dozor nemůže a ani nechce soutěžit ve výši uložených pokut. Naopak, čím je pokut méně, mělo by to být potvrzením, že dozorované subjekty, tj. zemědělci i zpracovatelé naplňují ustanovení veterinárního zákona a prováděcích vyhlášek.
 
Nicméně, je bohužel třeba říci, že se vždy nějací „provinilci“ najdou, kteří například nedodrží teplotní režim u přepravovaných potravin či surovin živočišného původu, popřípadě se dopustí jiného pochybení. Zde pak samozřejmě je uložení pokuty na místě. Státní veterinární správa v cílených kontrolách, kromě běžných, pokračuje, a na podzimní měsíce počítá s dalšími cílenými kontrolami potravin a surovin živočišného původu.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.