Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 20. 6. 2005

Vydáno: 20. 6. 2005
Autor:

Malachitovou zeleň jen do akvárií, ale ne do polévky . Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ  VETERINÁRNÍ  SPRÁVA ČESKÉ  REPUBLIKY

Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154,  fax: 227 010 190,

e-mail: j.duben@svscr.cz; web: http://www.svscr.cz.

 

Zkušení akvaristé dobře vědí, že malachitová zeleň je zaručený protiplísňový prostředek. Jelikož je ale karcinogenní, nesmí se používat k ošetřování ryb určených k jídlu. Tudíž pouze pro ošetření akvarijních a okrasných rybek. V ČR také není na seznamu veterinárních přípravků zapsán žádný s obsahem malachitové zeleně, který by byl určen pro zvířata určená k výživě lidí.

 

Malachitová zeleň je pro svou nebezpečnost předmětem veterinárních kontrol u nás i v EU, a to v rámci státního veterinárního dozoru. V naší republice došlo v posledních týdnech ke dvěma případům, kdy státní veterinární dozor zabránil uvedení nežádoucím způsobem ošetřených ryb do tržní sítě.

 

První případ – v rámci plnění Plánu monitoringu cizorodých látek zachytili předposlední květnový den v Královéhradeckém kraji v Rybářství Chlumec nad Cidlinou u pstruhů dovezených ze Slovenska nález malachitové zeleně. V souladu s Nařízením Rady a Parlamentu č. 1774/2002 bylo nařízeno zlikvidovat zásilky ryb.

 

Druhý případ – v rámci systému RASFF byla Státní veterinární správa ČR v polovině června informována, že do ČR byla přes Německo dodána zásilka pstruhů duhových, kteří byli taktéž „ošetřeni“ prostředkem obsahujícím malachitovou zeleň. I v tomto případě si mohou být zákazníci jisti, že se takto nebezpečně léčené ryby nedostaly do tržní sítě.

 

Z uvedeného je zřejmé, že systém státního veterinárního dozoru v naší republice i v EU je účinný a má smysl. Systém Rychlého varování, neboli RASFF v obou zmíněných případech prokázal svou účelnost – rychlou výměnu informací mezi jednotlivými členskými státy EU. Jeho hlavní prioritou je chránit zdraví spotřebitelů a samozřejmě i zdraví zvířat.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

 

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.