Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 20. 5. 2004

Vydáno: 21. 5. 2004
Autor:

Co čekat od generálního zasedání OIE v Paříži Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ  VETERINÁRNÍ  SPRÁVA ČESKÉ  REPUBLIKY

 

Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154,  fax: 227 010 190,

e-mail: j.duben@svscr.cz; web: http://www.svscr.cz.

 

Podle Josefa Holejšovského, ústředního ředitele Státní veterinární správy ČR, se na 72. Generálním zasedání OIE v Paříži v příštím týdnu očekává důležité jednání mezi EU a USA o přístupu k BSE.

Evropská unie se bude snažit působit na Spojené státy v tom smyslu, aby stejně jako je tomu v členských zemích EU, odstraňovali u poráženého skotu specifikovaný rizikový materiál a prováděli zde vyšetřování u stejných věkových kategorií, jako je tomu v EU. Toto jednání nebude zcela jistě jednoduché.

Příští týden se v Paříži účastní 72. Generálního zasedání OIE, které se koná v roce 80. výročí založení této organizace, za naši republiku Josef Holejšovský, ústřední ředitel Státní veterinární správy, a Josef Vitásek, ředitel odboru zdraví zvířat.

Naši zástupci zde jistě budou hovořit i o úspěších našeho státního veterinárního dozoru, o významných statutech země prosté některých významných nákaz zvířat, které EU přiznala letos 30. března naší republice (statuty země prosté tuberkulózy skotu, brucelózy skotu, enzoootické leukózy skotu, Aujeszkyho choroby prasat a brucelózy ovcí a koz). Zřejmě bude řeč i o tom, že naše území je prosté vztekliny, neboť poslední výskyt této nebezpečné nákazy zvířat, která je pro člověka smrtelná, byl zaznamenán u divokých lišek před více než dvěma roky.

Česká republika je spolu s 28 státy zakládajícím členem OIE (Office international des épizooties, neboli World Organisation for Animal Health – Mezinárodní úřad pro nákazy zvířat). Od 25. ledna1924 přibýval počet členů až na dnešních celkem 166 členů z celého světa.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

 

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.