Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 2. 9. 2004

Vydáno: 2. 9. 2004
Autor:

Ano, podezření se potvrdilo, je jich 14 . Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ  VETERINÁRNÍ  SPRÁVA ČESKÉ  REPUBLIKY

 

Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154,  fax: 227 010 190,

e-mail: j.duben@svscr.cz; web: http://www.svscr.cz.

 

Jak Státní veterinární správa předpokládala, potvrdilo se i nyní podezření na čtrnáctý případ BSE v ČR. Kontrolní test, který provedli v Národní referenční laboratoři pro diagnostiku BSE ve Státním veterinárním ústavu Jihlava, právě potvrdil, že kráva ze ZD Hrejkovice narozená 1. 5. 1996 poražená 26. 8. 2004 byla nemocná.

 

Od roku 2001, kdy se začalo v ČR s vyšetřováním, je tedy celkový počet 14 případů na téměř 650 000 vyšetřených malé množství. Zejména v porovnání s ostatními evropskými zeměmi.

 

Podle informací Krajské veterinární správy pro Jihočeský kraj bude v samotném zemědělském družstvu Hrejkovice nutné v souladu s platnou veterinární legislativou utratit celkem 84 vrstevnic, přičemž 21 vysokobřezích bude mít možnost se otelit. V dalších chovech v okrese Písek bylo dohledáno dalších 8 vrstevnic, je možné, že se toto množství o několik kusů může zvýšit. Nyní lze říci, že kohorta vrstevnic čítá 92 kusů a významně by se neměla zvýšit.

 

(Připomínám, že kohorta vrstevnic se sestavuje ze zvířat o rok starších a o rok mladších, než byl nemocný kus a na základě toho, jak chovatelé plní svou povinnost – hlásit v souladu se zákonem veškeré přesuny zvířat do ústřední evidence. Jelikož tato povinnost platí od 16. 4. 2001, musejí u starších kusů chovatelé vrstevnice dohledat ve svých archivních záznamech. Pokud by se to nepodařilo, bylo by nutné v souladu s legislativou utratit celé stádo. Dosud se takový případ naštěstí nestal. Veškeré údaje z ústřední evidence a od chovatelů posléze orgány státního veterinárního dozoru zkontrolují a verifikují).

 

Postup orgánů státního veterinárního dozoru je v ZD Hrejkovice stejný, jako u předchozích případů – mimořádné veterinární opatření pro dotyčný chov, tj. zákaz přesunu zvířat do doby ukončení utrácení vrstevnic – a poté opět návrat do normální situace.

 

Jelikož se daří, sice sporadicky, ale přece objevovat další případy nebezpečné bovinní spongiformní encefalopatie (BSE), je zřejmé, že vyšetřování má význam. A to ten, že utvrzuje zákazníky, že orgány státního veterinárního dozoru dělají vše pro to, aby se na pultech řeznictví neobjevilo nic závadného.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

 

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.