Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 2. 8. 2006

Vydáno: 2. 8. 2006
Autor:

Shrnutí – co je třeba se zvířetem na cesty . Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY
Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154, fax: 227 010 190,
 
Stále se objevují dotazy typu: „A je pravda, že musí mít pes na cesty nejen pas, ale i potvrzení o zdravotním stavu?“ Proto uvádíme následující podrobnosti. Při cestování po EU opravdu stačí pas pro malá zvířata, náležitě vyplněný, avšak některé třetí země zpravidla požadují ono tzv. kulaté razítko, to znamená potvrzení o dobré nákazové situaci v místě původu, to vydá (zdarma) místně příslušná krajská veterinární správa a potvrzení o zdraví (zdravotním stavu zvířete před cestou), které vydá soukromý veterinární lékař.
 
Podrobné a konkrétní informace lze získat na webových stránkách Státní veterinární správy: www.svscr.cz v rubrice cestování se zvířaty.
 
Pro orientaci v problematice uvádíme některá základní fakta. Neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu v rámci EU se řídí Nařízením 998/2003, které m.j. obsahuje Přílohu II („seznam zemí a území“) s „nečlenskými“ státy, pro které platí rovnocenné podmínky jako pro EU. Základním požadavkem je tedy (pro psy, kočky, fretky) identifikace zvířete (tetování, popřípadě čip), pas pro malá zvířata a v něm potvrzené platné očkování proti vzteklině.
 
Členské státy, plus státy uvedené v Příloze II mají právo stanovit si dodatečné požadavky (vyšetření na hladinu protilátek proti vzteklině, odčervení před a po cestě…). Mezi to patří i ověření nákazové situace místně příslušnou krajskou veterinární správou. To si například stanovilo Chorvatsko, i když má ČR, co se týče vztekliny, status státu této nákazy prostého. Ověřili jsme, že Chorvatsko toto („kulaté razítko“) skutečně požaduje. 
 
Pro zvířata jako jsou hlodavci a plazi nejsou v Nařízení 998/2003 doposud specifikované podmínky. Je zde pouze odkaz na to, že pro ně mohou být stanoveny zvláštní požadavky ohledně nákaz a vzor osvědčení. Většina států pro neobchodní přesuny zájmových zvířat jiných než jsou psi, kočky a fretky, vzory osvědčení stanovené nemá. Postupuje se tedy tak, že se doporučuje alespoň klinické vyšetření před cestou. Avšak některé státy, jako je Španělsko, takový vzor mají samostatně pro hlodavce a pro plazy a je to vlastně veterinární osvědčení s místem pro potvrzení jak zdravotního stavu zvířete soukromým veterinárním lékařem, tak i nákazové situace úředním veterinárním lékařem. Je proto užitečné si při cestování s těmito zvířaty ověřit konkrétní požadavky daného státu.
 
K otázce „kulatého“ razítka lze říci, že u psů, koček a fretek v současné době ani jeden stát EU toto potvrzení nepožaduje.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.