Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 2. 2. 2006

Vydáno: 2. 2. 2006
Autor:

V Česku se testují kanci . Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ  VETERINÁRNÍ  SPRÁVA ČESKÉ  REPUBLIKY

Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154,  fax: 227 010 190,

e-mail: j.duben@svscr.cz; web: http://www.svscr.cz.

 

Není to samozřejmě nic nového, že se testuje kvalita plemeníků. Testují se jak kanci, tak i býci a záleží především na dokonalé evidenci, kterou vedou chovatelé a na jejich zodpovědnosti, aby se ti jedinci, kteří by dál šířili negativní genetické vlohy dále v plemenitbě neuplatnili.

 

Na kvalitě plemeníků závisí samozřejmě kvalita potomstva, u jatečných zvířat – prasat – záleží především na schopnosti náležitě zhodnocovat krmivo na tvorbu svalové hmoty. Samozřejmě za podmínky, že zvířata jsou ve velmi dobré kondici a jsou zdravá. U skotu pak jde především o mléčnou užitkovost, u masných plemen pak též na tvorbu svalové hmoty.

 

Státní veterinární dozor samozřejmě dbá v prvé řadě na zdraví zvířat a na zdravotní nezávadnost potravin živočišného původu. Mimo jiné však orgány státního veterinárního dozoru vykonávají dohled nad prověřováním plemenných kanců a býků. Samotné testování probíhá ve Výzkumném ústavu veterinárního lékařství (VÚVL) v Brně.

 

Aby testování  kanců a býků v Česku přinášelo odpovídající výsledky a naši zemědělci byli svou produkcí úspěšní a konkurence schopní, upozorňuje Státní veterinární správa ČR, že chovatelé musejí mít dokonalou evidenci, jak vyplývá z veterinární legislativy, musejí dobře spolupracovat se soukromými veterinárními lékaři a na požadovaném hlášení poskytovat údaje o ztížených porodech, narození málo života schopných mláďat, mrtvých mláďat a jinak fyzicky postižených.

 

Lze tedy shrnout, že kvalitu svých chovů mají zemědělci jen a jen ve svých rukou a samozřejmě je jim nápomocna Státní veterinární správa ČR a zejména odborní pracovníci VÚVL Brno.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

 

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.