Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 2. 11. 2006

Vydáno: 2. 11. 2006
Autor:

S podzimem nastane i čas zabíjaček . Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY
Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154, fax: 227 010 190,

S podzimem nastane i čas zabíječek
Jelikož se čas od času objevují dotazy na možnost domácích porážek hospodářských zvířat, považujeme za vhodné uvést podmínky, za jakých je to možné.
 
Domácí porážku upravuje veterinární zákon, konkrétně paragraf 21. Zde je řečeno, že jatečná zvířata s výjimkou skotu včetně telat, koní, oslů a jejich kříženců a jelenovitých z farmového chovu, mohou být poražena v hospodářství chovatele, jsou-li jejich maso a orgány určeny pouze pro spotřebu v domácnosti chovatele, to znamená, že splňují podmínky domácí porážky. V případě nějakých patologických či jinak podezřelých nálezů může chovatel požádat o veterinární vyšetření – prohlídku. Vyšetření může ve zvláštním případě v rámci mimořádných veterinárních opatření nařídit místně příslušná veterinární správa, pokud by byla nepříznivá nákazová situace.
 
To znamená, že pro účely spotřeby v domácnosti chovatele je povoleno doma porazit prase a samozřejmě veškerou drůbež, ale i holuby a také například králíky nebo nutrie.
 
V rámci domácí porážky lze též porážet ovce a kozy. Je však nutné počítat s určitými omezeními vyplývajícími z EU legislativy – nařízení o vyšetřování ovcí a koz na transmisivní encefalopatii – TSE. Je tedy povinné nechat vyšetřit každou ovci a kozu starší než 18 měsíců na TSE, to znamená, že starší kusy budou muset být poraženy na jatkách. Dále pak je třeba počítat s tím, že od stáří 12 měsíců se musí likvidovat v asanačním podniku tzv. specifikovaný rizikový materiál, což je například lebka, páteř či slezina.
 
Určitou výjimkou z hospodářských zvířat jsou některé nově chované druhy zvířat. Například pštrosi musejí být poráženi na jatkách, nikoli doma. A například krokodýli, kteří začínají být chováni i v ČR nejsou jatečným zvířetem a porážet se pro jatečné účely nesmějí. O této možnosti se, pravda, uvažuje, ale až bude vyřešena na úrovni orgánů EU.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.