Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 18.10. 2006

Vydáno: 18. 10. 2006
Autor:

Tak, už i exotická chudokrevnost koní ? Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna  

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY
Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154, fax: 227 010 190,
 
Tak, už i exotická chudokrevnost koní?
V naší republice s infekční anémií koní (infekční chudokrevností koní) nemáme zatím praktické zkušenosti. Ale při pohledu na situaci v některých zemích EU je třeba i s tímto rizikem počítat.
 
Letos bylo toto v podstatě neléčitelné onemocnění koní zjištěno v Irsku a Německu, loni ve Francii. A s rostoucím mezinárodním pohybem koní se zvyšuje i možnost zavlečení tohoto onemocnění do naší země.
 
Původcem infekční anémie koní je lentivirus, který je příbuzný lidskému HIV, stejně jako on vyvolává snížení imunity, přičemž mohou postižení koně podlehnout i jinak „banálním“ nemocem. Inkubační doba je 1-3 týdny, ale může se protáhnout až na 3 měsíce. Pokud se kůň jednou nakazí, je nositelem tohoto viru až do konce života a představuje nebezpečí pro další lichokopytníky. Virus je přenášen bodavým hmyzem, ale i nesterilními injekčními jehlami, nosojícnovými sondami, pokud dojde k poranění sliznice apod. Od svých matek se nakazí i hříbata, a to ještě v děloze. Veterinární lékař při podezření odebere krev k vyšetření na přítomnost protilátek nebo na průkaz původce.
 
Koňskou chudokrevnost nelze účinně léčit. Podezřelého koně z nakažení nebo z nákazy je nutné izolovat od ostatních, vše, co s ním přišlo do styku důkladně vydezinfikovat nebo zničit. Podezření je třeba nahlásit na veterinární správu a řídit se jejími pokyny. Pokud chceme koně převážet mimo kraj nebo se s ním účastnit hromadných akcí, musí mít negativní výsledek sérologického vyšetření, který se zapisuje do průkazu koně.
 
Hlavní příčinou přenosu je kontaminovaná plazma, kontaminované nástroje (injekční jehla), krev sající hmyz (ovád a jiný bodavý hmyz). Mezi další příčiny, které jsou ojedinělé, patří přímý kontakt, hlavně mezi klisnou a hříbětem (oděrky, sekrety) a v místech s vyšší koncentrací oslabených a vnímavých zvířat, například ve veterinární nemocnici. Onemocnění se obvykle projevuje malátností, kolísavou teplotou (až přes 40 °C), puls je vyšší až přes 80/min, možné jsou otoky v oblasti hrudníku a břicha, nejistá chůze a mírné krvácení z nozder.
 
Infekční anemie koní patří mezi nebezpečné nákazy, jejichž výskyt je povinně hlášen Komisi a členským státům.
 
O těchto skutečnostech a možném riziku zavlečení infekční anémie koní do České republiky již SVS ČR informovala všechny krajské veterinární správy a je na místě, aby o něm věděli i chovatelé koní.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.