Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 18. 10. 2005

Vydáno: 18. 10. 2005
Autor:

Nebát se, ale být opatrní ! Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ  VETERINÁRNÍ  SPRÁVA ČESKÉ  REPUBLIKY

Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154,  fax: 227 010 190,

e-mail: j.duben@svscr.cz; web: http://www.svscr.cz.

 

O tom, že u nás nikdo nebere nebezpečí ptačí chřipky na lehkou váhu, svědčí již celá řada preventivních ochranných opatření, které Státní veterinární správa ČR dosud přijala, i dnešní zasedání Ústřední nákazové komise.

 

Podle Milana Maleny, ústředního ředitele Státní veterinární správy, lze považovat současnou krizi, kterou vyvolávají informace o výskytu aviární influenzy, nejnověji podezření na jednom řeckém ostrůvku nedaleko tureckého pobřeží, především za veterinární problém, který lze řešit veterinárními prostředky.

 

Zatím je možné shrnout, že u nás platí všechna opatření, která se průběžně přijímala již od roku 2003 a jsou v souladu s rozhodnutími Evropské komise. Jde především o zákazy dovozu drůbeže, ptáků, vajec a neošetřeného peří ze zemí s výskytem a o monitoring. Za další opatření pak lze považovat doporučení, která Státní veterinární správa sdělila chovatelům počátkem letošního září. Z nich nejdůležitější je zamezit vstup do chovů nepovolaným osobám, zasíťovat okna a větrací otvory, připravit dezinfekční rohože před vstupy do hal a vjezdů a hlásit zvýšené hromadné úhyny drůbeže, popřípadě i volně žijícího ptactva.

 

Nyní Státní veterinární správa tato doporučení rozšiřuje: doporučuje každodenně kontrolovat zdravotní stav drůbeže a ostatních ptáků. Další doporučení se týká povinnosti chovatelů, kteří chovají drůbež jako podnikatelé, hlásit místně příslušným krajským veterinárním správám nechutenství drůbeže (pokles spotřeby krmení a vody o více než 20 %), pokles snášky o více než 5 % během dvou dnů a hlásit zvýšení úhynu o více než 3 % v průběhu jednoho týdne.

 

Hlavním kritériem pro přijetí případných mimořádných opatření, aby se zamezilo zavlečení ptačí chřipky na území ČR, je podle Milana Maleny hodnocení aktuálního rizika.

 

Ústřední nákazová komise se pak dnes na svém zasedání usnesla, že v případě potvrzení vysoce patogenního viru na území některé členské země EU bude opět svoláno jednání Ústřední nákazové komise k projednání dalšího postupu a přijetí opatření k zamezení zavlečení aviární influenzy na území ČR.

 

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.