Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 17. 8. 2005

Vydáno: 17. 8. 2005
Autor:

Jak se označují potravinářské výrobky . Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ  VETERINÁRNÍ  SPRÁVA ČESKÉ  REPUBLIKY

Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154,  fax: 227 010 190,

e-mail: j.duben@svscr.cz; web: http://www.svscr.cz.

 

 Jelikož se objevují dotazy na způsob značení potravinářských výrobků, se kterými je možné se setkat v rámci tzv. intrakomunitárního trhu, sdělujeme, že všechny potravinářské výrobky musejí být označeny oválným razítkem, přičemž v jeho horní části musí být zkratka země původu, v našem případě Česká republika nebo zkratka CZ, dalším údajem vedle tohoto označení nebo uprostřed razítka je veterinární schvalovací číslo podniku a v dolní části zkratka „EHS“. Je též předepsáno, že číslice a písmena musejí být dostatečně čitelná  a materiál použitý ke značení (barva) musí vyhovovat hygienickým požadavkům. Jde-li o barvu, musí jít o „potravinářskou“ barvu.

 

U mléčných výrobků je označování poněkud složitější. Jejich označení v oválném razítku vychází z vyhlášky č.203/2003 Sb. v platném znění, která nabyla účinnosti dnem jejího vyhlášení tj. 30. 6. 2003. Ve vztahu k označování zdravotní nezávadnosti mléka a mléčných výrobků tato vyhláška od té doby neprošla žádnou změnou.

Zde jsou uvedeny následující varianty povinných údajů umístěných v oválném razítku:

1) v horní části velkými písmeny psaná zkratka České republiky („CZ“) jako státu odesílatele a veterinární schvalovací číslo podniku, v dolní části  velkými písmeny psaná zkratka „EHS“ nebo

2) v horní části velkými písmeny psaný název státu odesílatele (Česká republika), ve střední části veterinární schvalovací číslo podniku, v dolní části velkými písmeny psaná zkratka „EHS“ nebo

3) v horní části velkými písmeny psaná zkratka České republiky („CZ“) jako státu odesílatele, ve střední části veterinární schvalovací číslo podniku, v dolní části velkými písmeny zkratka „EHS“.

 

Pokud jde o výrobky určené na náš trh, musejí být označené kruhovým razítkem, též s CZ a schvalovacím číslem a v dolní části je místo zpracování – územně správní jednotka (kraj).

 

Od 1.1.2006 pak nabývají účinnosti tzv. hygienické balíčky – mj. Nařízení Evropského parlamentu (EP) a Rady č. 853/2004/ES a 854/2004/ES. Podle těchto předpisů dojde ke změně (nahrazení) výše uvedeného údaje ve značce zdravotní nezávadnosti „EHS“ údajem „ES“. Provozovatelé potravinářských podniků mohou podle Nařízení EP a Rady č. 853/2004 ES přílohy II oddílu I části B nadále používat zásoby a materiál, které objednali před vstupem tohoto nařízení v platnost, a to až do vyčerpání zásob nebo nutnosti výměny.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

 

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.