Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 17. 8. 2005

Vydáno: 17. 8. 2005
Autor:

Společně v ochraně – přírody a zdraví . Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ  VETERINÁRNÍ  SPRÁVA ČESKÉ  REPUBLIKY

Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154,  fax: 227 010 190,

e-mail: j.duben@svscr.cz; web: http://www.svscr.cz.

 

Někdy by některé dozorové orgány mohly být zdánlivě ve při. Není tomu tak, i když cílem státních dozorových orgánů jsou někdy odlišné oblasti. Jde například Státní veterinární správu ČR, Českou inspekci životního prostředí, či Generální ředitelství cel.

 

Práce těchto dozorových orgánů se doplňuje i při kontrole dovozu živých zvířat, v současné době zejména ptáků na území České republiky, tudíž i na území EU. Tyto kontroly se provádějí na jediném vstupním místě ČR, na pohraniční veterinární stanici v Praze Ruzyni. Ta splňuje přísné limity EU a je odpovídajícím způsobem vybavena. Jsou zde místnosti pro provádění kontrol a jsou zde i místnosti vybavené pro dočasný pobyt zvířat, v případě ptáků jde pochopitelně o klece.

Kontrolu však provádí i celní orgány u tzv. „pets“, to znamená zvířat doprovázejících jejich majitele, a to především na ostatních mezinárodních letištích v ČR.

 

Pro dovoz individuální, i pro obchodování, platí přísné regule, například dovážená zvířata nesmějí být uvedena na seznamu CITES (obzvlášť chráněná zvířata), popřípadě musí být vybavena příslušnými potvrzeními o legálním způsobu nabytí a povolení k dovozu. Z hlediska veterinárního pak jde o hledisko ochrany zdraví lidí i zvířat, proto zvířata musejí mít příslušné veterinární osvědčení potvrzené veterinární autoritou země původu a pochopitelně nesmějí pocházet ze zemí, kde se vyskytla některá z obzvlášť nebezpečných nákaz, zejména pak z těch, na které byl z těchto důvodů uvalen Evropskou komisí zákaz.

 

Kromě zemí jihovýchodní Asie, kde se vyskytla aviární influenza (ptačí chřipka) se nyní nejnověji nesmí do ČR, a tudíž ani na území EU, propustit žádní ptáci z Ruské federace ani z Kazachstánu.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

 

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.