Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 16. 9. 2004

Vydáno: 17. 9. 2004
Autor:

Papouščí nemoc z půdy ? Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ  VETERINÁRNÍ  SPRÁVA ČESKÉ  REPUBLIKY

 

Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154,  fax: 227 010 190,

e-mail: j.duben@svscr.cz; web: http://www.svscr.cz.  

 

Při návštěvě dlouho nepoužívané půdy lze potkat holuby, občas sovu, nejčastěji sovu pálenou anebo sýčka, též drobné i větší hlodavce. Pochopitelně je zde spousta pozůstatků po jejich existenci, trus, vývržky, peří. A to může způsobit problémy při neodborném či nešikovném vyklízení takovéhoto prostoru.

 

Prvotní problémy vzniknou na bázi alergií, podrážděním prachem, což se nejdříve projeví zánětem očí a sliznic. To bohužel nemusí být všechno. Proto je nezbytně nutné při vyklízení starých půd a jiných prašných prostor, kde je nebezpečí, že nepořádek je kontaminován, použít respirátor, ochranné brýle, rukavice a další pomůcky, aby došlo k co nejmenšímu kontaktu kůže a sliznic s potenciálně infikovaným materiálem. V žádném případě se takovýchto prací nesmí zúčastňovat alergici a těhotné ženy.

 

Zejména holubi, a to především ve městech, mohou být přenašeči celé řady nemocí, mohou mít tuberkulózu, pochopitelně aviárního typu, a ta je přenosná na člověka, mohou být též nemocní chlamydiózou neboli papouščí nemocí, která je též přenosná na člověka a je zákeřná tím, že její „zárodky“ mohou přežívat dlouhou dobu v prostředí, kde už třeba ptáci dávno nejsou. Jedná se o onemocnění, která jsou v populaci volně žijících ptáků poměrně častá a pokud dojde k infekci člověka, jsou obtížně léčitelná a v některých případech mohou vést i k úmrtí.

 

Nenavštěvované a zanedbané prostory mohou být též znečištěny hlodavci, jejich močí, či exkrementy a odtud hrozí nejčastěji různé bakteriální infekce nebezpečné trávicímu traktu člověka, anebo játrům jako například leptospiróza. Samozřejmě v těchto prostorách nejíme a nepijeme.

 

Zajisté je nejúčinnější prevence, tj. prostory, které by se mohly stát vhodným hnízdištěm holubů či rejdištěm hlodavců, udržovat v čistotě a zamezit jim do nich vstup. A pochopitelně pravidelně provádět v případě hlodavců deratizaci.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

 

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.