Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 16. 1. 2008

Vydáno: 16. 1. 2008
Autor: pospisilova

I ptáci jsou smrtelní.  Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY
Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154, fax: 227 010 190,
Se vzpomínku na loňské problémy s aviární influenzou a s ohledem na občasné informace o nálezu uhynulých labutí vyvstává otázka, zda letos opět hrozí ptačí chřipka. Ano, hrozí, je zřejmé, že virus tohoto onemocnění se v životním prostředí na celém území Evropy vyskytuje.
 
Je logické, že v zimním období mrtvolky ptáků v přírodě méně unikají pozornosti. I letos se vyskytují jednotlivé případy uhynulých labutí. Všechny tyto úhyny lze dosud přičíst přirozeným příčinám. Mezi ty patří stáří, horší zdravotní stav, alimentární problémy, parazitární onemocnění apod.
 
Samozřejmě Státní veterinární správa ČR nebere situaci na lehkou váhu a i nadále pečlivě sleduje nákazovou situaci v chovech drůbeže, i zdravotní stav volně žijících ptáků. V loňském roce jsme na ptačí chřipku vyšetřili přes 600 volně žijících ptáků a preventivně v rámci sledování vyšetřili 192 hospodářství s chovem drůbeže.
 
Po loňských nepříjemných zkušenostech se zavlečením aviární influenzy do chovů drůbeže lze oprávněně očekávat, že si chovatelé dobře uvědomili potenciální riziko a dodržují všechna preventivní veterinární opatření. Je třeba zmínit, že i nadále mají chovatelé povinnost hlásit krajským veterinárním správám každou podezřelou změnu zdravotního stavu chované drůbeže, pokles snášky, snížení příjmu potravy, či vyšší, podezřelé, úhyny drůbeže.
 
Zatím se zdá, že „je klid“, přesto je třeba být ve střehu. Proto Státní veterinární správa ČR chovatele upozorňuje: Chovatelé bděte!
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
 

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz