Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 14. 6. 2006

Vydáno: 14. 6. 2006
Autor: berankova1

Usvědčit traviče je obtížné . Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

Státní veterinární správa ČR potvrzuje, že případy otrav volně žijících ptáků, zejména dravců, ale i jiných zvířat, způsobil v naprosté většině karbofuran (2,3-dihydro-2,2-dimethyl-7-benzofuranol methylcarbamat), který traviči pro jeho snadnou dostupnost používají do návnad. V ČR je karbofuran uváděn na trh jako přípravek na ochranu rostlin (pesticid) ve formě postřiku a granulí pod základním obchodním názvem Furadan. Karbofuran není obsažen v žádném biocidním přípravku, který byl schválen k používání Státní veterinární správou ČR v potravinářských nebo zemědělských provozech.

Takovýto způsob hubení volně žijících zvířat přímo zapovídá zákon na ochranu zvířat proti týrání, je to však málo platné. Letos (od ledna do dubna, popřípadě května) ve Státním veterinárním ústavu v Jihlavě a v Praze prokázali otravu karbofuranem u 41 zvířat: 19 káňat, 6 orlů mořských, jednoho pochopa rákosního, 3 strak, jedné koroptve a dále u 3 vyder, ale i 4 psů, lišky, tchoře, kuny a hranostaje.

Lze konstatovat, že se pod čísly Státního veterinárního ústavu v Jihlavě skrývá 6 hromadných otrav. V jednom případě šlo o 2 káňata, lišku a 3 straky, návnadou byla koroptev, v druhém případě bylo na místě otráveno 5 káňat, při třetím byly otráveny 3 vydry, tchoř a kuna, při čtvrtém případu 6 káňat, v pátém případě  byla otrávena 2 káňata a jako zdroj byla určena otrávená straka a při šesté hromadné otravě uhynula dvě káňata a návnadou byl bažant.

Pro představu, jak tomu bylo v loňském roce uvádíme, že v roce 2005 bylo prokázáno 12 otrav, především ptáků, samozřejmě karbofuranem.

Nejde tedy o náhodu, ale o úmyslné a zlomyslné zabíjení zvířat, které je v rozporu se zákonem a je prováděno velmi odporným a pro trávená zvířata velmi bolestivým způsobem. Řešením je samozřejmě účinný postih, který mají na starosti orgány činné v trestním řízení, ale je jasné, že usvědčit pachatele je velmi obtížné.

Právě proto, že se „obliba“ karbofuranu, jako jedu zvyšuje, je dalším možným řešením omezit, popřípadě ztížit možnost opatřit si jedy, v tomto případě v podstatě volně dostupný pesticid. Státní veterinární správa ČR usiluje o obnovení jednání o omezení používání karbofuranu v ČR. V EU se již delší dobu uvažuje o jeho povolení maximálně pro moření osiva.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.