Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 14. 2. 2006

Vydáno: 15. 2. 2006
Autor:

Pozor na ptačí chřipku . Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ  VETERINÁRNÍ  SPRÁVA ČESKÉ  REPUBLIKY

Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154,  fax: 227 010 190,

e-mail: j.duben@svscr.cz; web: http://www.svscr.cz.

 

Na první pohled se může zdát, že nákazu ptačí chřipkou nic nemůže zastavit, není ale tomu tak. Ano, je těžko možné zastavit migrujícího ptáka, ale lze omezit riziko nakažení drůbeže a popřípadě, dojde-li k němu přesto, tak lze snížit riziko šíření tohoto onemocnění mezi chovy.

 

Právě kvůli zjištění aviární influenzy, neboli ptačí chřipky u volně žijících ptáků v Řecku, Itálii a Slovinsku jednala dnes Ústřední nákazová komise, kterou svolal ústřední ředitel Státní veterinární správy Milan Malena.

 

Výsledkem jednání jsou mimořádná veterinární opatření, která nabývají účinnosti o půlnoci 16. 2., pokud se týkají chovů drůbeže a od 1. 3. ta, která se týkají zákazu svodů drůbeže, tj. výstav a soutěží.

Mimořádná veterinární opatření lze shrnout následujícím způsobem:

 

Od půlnoci 16. 2. 2006:

I menší podnikatelé, kteří chovají řádově jen několik set kusů drůbeže (ve smyslu plemenářského zákona – č. 154/200 Sb.) musejí nahlásit údaje o svém hospodářství do centrální evidence (nejpozději do 28.2.).

Chovatelům – podnikatelům se zakazuje chovat drůbež ve volném výběhu. Místně příslušná krajská veterinární správa (KVS) může povolit výjimku, je li zajištěno, aby nebyl možný kontakt volně žijících ptáků s krmivem či vodou určenou pro drůbež.

Tito chovatelé podnikatelé musejí ochránit své objekty před vniknutím volně žijícího ptactva – zasíťovat okna a větráky a samozřejmě vést evidenci o chovu, úhynech, přesunech a veterinárních zákrocích.

Dále mají povinnost hlásit příslušné KVS pokles příjmu potravy a vody v chovech o více než 20 %, pokles snášky o více než 5 % po dobu delší než 2 dny a úmrtnost drůbeže vyšší než 3 % týdně.

 

Od půlnoci 1. 3. 2006:

Zákaz pořádání svodů drůbeže a ostatních ptáků, tj. soutěží, trhů, výstav, přehlídek, výkonnostních zkoušek a soutěží poštovních holubů s mezinárodní účastí a účast českých holubů na soutěžích v zahraničí. Místně příslušná KVS však může povolit svod drůbeže a ptactva, které je chováno způsobem, který vylučuje jakýkoli kontakt s volně žijícími ptáky.

Pozastavuje se platnost již vydaných veterinárních podmínek pro konání těchto akcí, a to jak na území ČR, tak akcí s mezinárodní účastí.

A orgány Ministerstva vnitra zajistí kontroly dokladů o provedené dezinfekci vozidel určených k přepravě zvířat (zejména drůbeže a ostatních ptáků) na silničních přechodech do ČR.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

 

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.