Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 14. 11. 2006

Vydáno: 14. 11. 2006
Autor:

EU: hospodaříte bezchybně Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY
Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154, fax: 227 010 190,
 
Prakticky přesně tak to zaznělo z úst inspektorů, kteří v uplynulém týdnu prověřovali hospodaření Státní veterinární správy ČR s příspěvkem na orální vakcinaci lišek proti vzteklině.
 
V ČR nebyla vzteklina zjištěna již od počátku roku 2002, a aby tomu bylo tak i nadále, provádí se na jaře a na podzim orální vakcinace lišek. A na tyto účely čerpá SVS ČR prostředky z unijních peněz (letos jsme čerpali zhruba 620 000 Euro). Jejich účelné a správné používání přijeli z pověření Evropské komise prověřit dva inspektoři z DG SANCO (Generální ředitelství Zdraví a ochrana spotřebitele).
 
Hlavními oblastmi kontroly byly:
          tvorba plánu vakcinací proti vzteklině;
          způsob výběru dodavatelů orálních vakcín (dodržování daných postupů pro výběrová řízení);
          způsob spolupráce a předávání informací mezi ústředím SVS ČR a krajskými veterinárními správami;
          způsob tvorby cen za dodavatelské služby (náklady na výrobu skladování a aplikaci);
          a provedení úhrad faktur (kontrola výpisů z bankovního účtu).
Vše shledali v naprostém pořádku.
 
Podle závěrů inspektorů – auditorů – DG SANCO je evidence příslušných materiálů souvisejících s vakcinacemi vedena dobře. Způsob vedení výběrových řízení na dodavatele souvisejících služeb je adekvátní. Dodavatelské ceny vakcín odpovídají cenám v dalších členských státech. Administrace probíhá rychle a efektivně, a to včetně proplácení dodavatelských faktur.
 
Výsledky mise vnímáme podle Milana Maleny, ústředního ředitele Státní veterinární správy ČR, jako potěšitelné, a jako uznání správného fungování našeho systému státního veterinárního dozoru.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.