Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 13. 4. 2006

Vydáno: 13. 4. 2006
Autor:

Ke klasickému moru prasat v Německu . Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ  VETERINÁRNÍ  SPRÁVA ČESKÉ  REPUBLIKY

Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154,  fax: 227 010 190,

e-mail: j.duben@svscr.cz; web: http://www.svscr.cz.

 

 

Evropská komise bere výskyt klasického moru prasat v Německu v Severním Porýní Vestfálsku vážně a přijala ochranná opatření – Rozhodnutí Komise 2006/274/ES, které nahradilo Rozhodnutí 2006/254/ES.

 

Z tohoto Rozhodnutí Komise 2006/274/ES lze uvést následující:

Německo může vyvážet pouze jatečná prasata k okamžité porážce, a to jen za předpokladu, že tato prasata byla chována 60 dnů před přesunem nebo od narození v jednom hospodářství. Toto hospodářství musí ležet mimo celý region Severního Porýní –Vestfálska. Dále do tohoto hospodářství nesměla během posledních šedesáti dní před odesláním přijít jiná prasata.

 

Příslušný veterinární orgán v Německu, a to alespoň tři dny před odesláním prasat, musí  oznámit odeslání prasat ústředním a místním veterinárním orgánům jiných členských států v místě určení a všem členským státům tranzitu. Z území Severního Porýní-Vestfálska nesmí být vyváženo sperma, vajíčka a embrya prasat.

 

Ostatní členské státy EU jsou povinny zajistit, aby vozidla, která byla použita pro přepravu prasat v Německu, nebo která se nacházela v Německu v hospodářství, kde jsou chována prasata, byla po každém použití dvakrát vyčištěna a vydesinfikována, a  aby byla vyloučena z přepravy prasat, minimálně 3 dny. Přepravci jsou povinni předložit příslušným orgánům doklad o provedené dvojité desinfekci. Tato ochranná opatření platí do 15. května 2006.

 

Z uvedeného vyplývá,  že se tímto rozhodnutím musejí řídit i naši přepravci prasat, kteří například vyvážejí prasata do Německa, ale i dopravci, kteří by cokoli vezli do německých hospodářství, kde jsou chována prasata.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

 

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.