Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 13. 2. 2006

Vydáno: 14. 2. 2006
Autor:

Dobré zboží se chválí samo ? Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ  VETERINÁRNÍ  SPRÁVA ČESKÉ  REPUBLIKY

Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154,  fax: 227 010 190,

e-mail: j.duben@svscr.cz; web: http://www.svscr.cz.

 

Šetrně anebo klasicky hospodařící, či jak se nyní říká ekozemědělci, zpravidla těžko mohou hovořit o nějaké velkovýrobě. Nicméně o jejich produkty je zájem a jsou nejčastěji k dostání pod označením BIO – produkty ekologického zemědělství. Aby  obdrželi tuto značku musejí ale splnit celou řadu přísných podmínek.

 

Samozřejmě, že nad zdravotní nezávadností i těchto produktů, pokud jde o potraviny živočišného původu, bdí i orgány státního veterinárního dozoru. Pokud jsou dodržována ustanovení veterinárního zákona a zákona o ekologickém zemědělství, lze říci, že tzv. biopotraviny jsou zdravotně nezávadné a právě díky šetrnému přístupu k chovu zvířat i klasickému krmení lze hovořit i o dobré kvalitě. Určitě mají takovéto potraviny místo na trhu a přes pochopitelně vyšší cenu si zákazníky zcela jistě nacházejí.

 

Avšak na druhé straně trochu zaráží, že v propagaci biovýrobků se lze setkat slušně řečeno s velmi málo odbornými a hodně zavádějícími argumenty. Například v komerční příloze Hospodářských novin z 9. 2. 2006 se uvádí, že zvířata v ekologickém zemědělství nesmějí dostávat růstové hormony, ani preventivní dávky antibiotik. Však to také zakazuje veterinární legislativa! A tyto látky se nesmějí podávat žádným hospodářským zvířatům, a samozřejmě v žádném typu chovu, tj. ani skotu, ani prasatům ani drůbeži! A jakoby toho nebylo dost, dále propagace biohovězího popisuje, že normální drůbež je mimo jiné krmena chemoterapeutiky, antikokcidiky, masokostními moučkami či barvivy. Dále pak vyčítá, že „všežravá kuřata a prasata konzumují nejen těla skotu, ale i dalších jedinců svého druhu (kuřecí kanibalismus)“. Takovéto nepravdy již byly před několika lety vyvraceny a vyvráceny. Snad lze jen zopakovat, že hormonální přípravky a antibiotika se drůbeži zkrmovat nesmějí, nesmějí se ani zkrmovat masokostní moučky. To se samozřejmě týká i ostatních hospodářských zvířat.

 

Zajisté jsou produkty ekozemědělství, zejména pak ty označené nálepkou BIO, přece jen o něco odlišnější od produktů velkovýroby, jsou také zpravidla dražší. Ale, že by bylo nutné při jejich propagaci používat nečistých a zavádějících argumentů? Státní veterinární správa ČR se domnívá, že to nemají ekologičtí zemědělci zapotřebí.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

 

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.