Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 13. 12. 2006

Vydáno: 13. 12. 2006
Autor:

Nikoli prázdná slova o welfere Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY
Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154, fax: 227 010 190,
 
Státní veterinární správa ČR věnuje pohodě zvířat neboli welfare náležitou pozornost. Lze se o tom přesvědčit mimo jiné například z pravidelně zpracovávaných bulletinů „Program ochrany zvířat“, které jsou zveřejňovány na webových stránkách www.svscr.cz. Naposledy byl náš Program ochrany zvířat prezentován na mezinárodní úrovni ve dnech 23. a 24. listopadu ve Štrasburku.
 
Na sklonku listopadu se totiž ve Štrasburku konala mezinárodní akce, kterou organizovala ve spolupráci s orgány Rady Evropy agentura TAIEX za účasti delegací 46 členských států Rady Evropy a států přistupujících a dalších, např. včetně Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Ukrajiny, Běloruska a řady nevládních organizací zabývajících se ochranou zvířat.
 
Účelem bylo  dohodnout společné zásady pohody a ochrany zvířat, jejich rozšíření a respektování v co nejširších rozměrech do dalších zeměpisných oblastí. Obsah konference se odvolával na jednání Mezinárodní konference o welfare zvířat, které organizovalo rakouské předsednictví dne 30. 3. 2006 v Bruselu a konference O.I.E. (Mezinárodního úřadu pro nákazy zvířat) v Paříži.
 
Delegace ČR  informovala o našem „Programu ochrany zvířat“. Na  konferenci bylo zpracováno oficiální prohlášení, které bude poskytnuto všem vládám zúčastněných států. Cílem je mimo jiné sjednotit zásady předpisů O.I.E, Rady Evropy a Evropského společenství a prosazovat porovnatelné podmínky včetně podmínek ekonomických a obchodních ve vztahu k ochraně zvířat. Byly projednávány především podmínky ochrany  hospodářských zvířat při jejich chovu, přepravě a obchodování s nimi. Snahou je i rozšíření podmínek pro ochranu zvířat a experimentálních pracovišť využívajících pokusná zvířata, tak aby se  pokusy provedené na zvířatech na některém z akreditovaných pracovišť nebyly prováděny v dalších zemích. S těmito zámysly Státní veterinární správa plně souhlasí.
 
Podobná mezinárodní dohoda je již uplatňována v zemích EU. Vzhledem k tomu, že ochrana volně žijících druhů zvířat je zakotvena v řadě mezinárodních dohod, bylo doporučeno věnovat se při příštích jednáních i ochraně těchto zvířat jako individuí. V této souvislosti byla zmíněna i problematika civilizačních problémů zvířat a jejich ochrany v zájmových chovech.
 
I ze štrasburské konference je patrné, že problematika pohody zvířat je velmi široké téma, které se po prvních krocích, které se týkaly a týkají chovů hospodářských zvířat, zvířat v zájmových chovech a jejich transportu, bude v blízké budoucnosti týkat ještě důsledněji i zvířat volně žijících.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
 

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.