Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 13.10. 2006

Vydáno: 13. 10. 2006
Autor:

I u nás si posvítíme na prasata . Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna  

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY
Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154, fax: 227 010 190,
  
I u nás si posvítíme na prasata
Evropská Komise uvádí ve svém Rozhodnutí č. 2006/668/ES ze dne 29. září 2006, že přispěje všem členským státům na základní průzkum výskytu salmonel u jatečných prasat.
 
Tento krok navazuje na předchozí kroky Komise proti výskytu salmonel v chovech drůbeže. Naše republika již od příštího roku – s ročním předstihem – jak schválilo Ministerstvo zemědělství, startuje Národní program k tlumení výskytu salmonel v chovech nosnic, o rok dříve, než to všem členským zemím EU ukládá Komise.
 
A nyní, již od počátku října započala Státní veterinární správa ČR uskutečňovat rozhodnutí Komise 2006/668 – sledování výskytu salmonel u výkrmových prasat. Účelem tohoto sledování je vypracovat přehledu o výskytu salmonel v chovech prasat, a to až po 30. září 2007. Časový rámec základní studie je stanoven na dobu jednoho roku.
 
Výsledky průzkumu v jednotlivých členských zemích se podle článku 4 Nařízení č. 2160/2003 použijí ke stanovení cílů Společenství a ke zvážení dalšího postupu pro budoucí programy tlumení.
 
Státní veterinární správa ČR o těchto skutečnostech informovala krajské veterinární správy s tím, že stanovila jak postupovat při odebírání vzorků na jatkách. Vzhledem k počtu chovaných prasat v ČR bude odebráno zhruba 600 vzorků z mízních uzlin porážených prasat a okolo 400 vzorků stěrů z povrchu „jatečně opracovaného těla prasat“, to znamená z povrchu již poražených a vyvržených těl.
 
Podle stanoveného počtu vyšetření předpokládáme, že příspěvek z unijních prostředků může činit něco mezi půl milionem až milionem korun.
 
Naší zpracovatelé, ale i chovatelé, by si měli uvědomit, že nejde o pouhou studii, ale že od jejích výsledků se bude odvíjet jednotný evropský postup při tlumení salmonel v chovech prasat. Proto je určitě na místě věnovat patřičnou pozornost hygieně chovů a provádění odpovídající dezinfekce prostor, ve kterých jsou zvířata chována i prostor, kde jsou porážena a zpracovávána. Jde ve svém důsledku přece o zvýšení bezpečnosti potravin a ochranu zdraví lidí.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.