Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 12. 4. 2005

Vydáno: 14. 4. 2005
Autor:

Kontrolovali jsme vejce . Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ  VETERINÁRNÍ  SPRÁVA ČESKÉ  REPUBLIKY

Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154,  fax: 227 010 190,

e-mail: j.duben@svscr.cz; web: http://www.svscr.cz.

 

Ve všech krajích a v Praze kontrolovaly orgány státního veterinárního dozoru měsíc jak se značí a skladují vejce a jak se s nimi manipuluje. Inspektoři provedli 153 kontrol.

 

Dnes máme k dispozici výsledky kontrol, které od 22. února do 25. března proběhly v třídírnách vajec (51 kontrol) a při prodeji (102 kontrol). To znamená, že inspektoři krajských veterinárních správ navštívili kromě třídíren prodejny, tržnice i sklady.

 

Na tak velké množství provedených kontrol – 153 – bylo zjištěno poměrně málo závad – celkem 16. V žádném případě nebylo zjištěno takové pochybení, které by ohrozilo zdraví zákazníků. V jednom případě šlo o nedostatky při dodržování podmínek při skladování a manipulaci, v pěti případech neodpovídalo značení na skořápkách, v deseti případech neodpovídalo značení na spotřebitelských obalech.

 

Orgány státního veterinárního dozoru – místně příslušné krajské veterinární správy – zahájily správní řízení ve dvou případech, čtyřikrát uložily pokutu a v deseti případech uložily jiná opatření, šlo o závady, které bylo možné odstranit v podstatě okamžitě.

 

Pro představu, jaký je systém značení vajec uvádím, že, kromě běžně používaného označování jakostních tříd vajec EXTRA A, A a B, se používá čísel. Ta mohou být zajímavá pro zákazníka tím, že první znamená, z jakého chovu vejce pochází. Takže, je-li první jednička je vejce od slepic chovaných ve volném výběhu, dvojka značí nosnice z halového chovu, trojka z klecového a je-li první nula, tak jde o slepice z chovu ekologického. Další čísla na vejcích pak udávají na základě vyhlášky č. 264/2003 Sb., registrační kód státu a poslední čtyřčíslí je registrační číslo hospodářství.

 

Státní veterinární správa ČR kromě cílené kontroly značení a prodeje vajec, která probíhala v únoru a březnu, vykonává dozor samozřejmě průběžně tak, jak stanoví zákon.

 

 

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.