Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 12. 3. 2004

Vydáno: 12. 3. 2004
Autor:

... ani kanadskou slepiciZpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ  VETERINÁRNÍ  SPRÁVA ČESKÉ  REPUBLIKY
Slezská 7, 120 56 Praha 2
Kontakt: Ing. J. Duben, tel. 227 010 154,  fax: 227 010 190, e-mail: j.duben@svscr.cz

Ve stejném smyslu jako v případě ostatních zemí, kde se vyskytla ptačí chřipka (aviární influenza) postupuje Státní veterinární správa ČR i vůči Kanadě, kde byla potvrzena zatím v Britské Kolumbii.
Je to tak přesně v souladu s rozhodnutím Evropské komise a zákaz se týká dovozu a tranzitu všech ptáků (exotických, okrasných i volně žijících), domácí drůbeže (vodní i hrabavé), příslušníků řádu běžců a dovozu živočišných produktů, (vyjma tepelně opracovaných) pocházejících z nich. Dále se nepovoluje dovoz a tranzit násadových a konzumních vajec. Tento zákaz dovozu a tranzitu trvá do odvolání a týká se stejně jako stanoví opatření Evropské komise, celého území Kanady.
Dosud platí zákaz ve stejném rozsahu pro všechny země, kde se ptačí chřipka vyskytla. Připomínám, že v naší republice ještě nikdy nebyla u drůbeže ani volně žijících ptáků tato nemoc diagnostikována.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.