Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 12. 12. 2007

Vydáno: 12. 12. 2007
Autor: pospisilova

Riziko ptačí chřipky je reálné.  Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY
Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154, fax: 227 010 190,
Zejména smutné zkušenosti z Polska, kde se v posledních dnech rozšířila aviární influenza v chovech drůbeže, byly podnětem, aby Evropská komise upozornila na to, že s tímto onemocněním drůbeže musejí členské země počítat.
 
Stručně lze říci, že rozhodnutí 2007/803/EC prodlužuje rozhodnutí 2005/731/EC a 2005/724/EC, která stanovují požadavky na biologickou ochranu chovů a na obchodování, a to na další rok. K tomuto rozhodnutí orgány EU dospěly po zhodnocení výskytu ptačí chřipky na území Velké Británie, Rumunska a nejnověji Polska.
 
Státní veterinární správa ČR již naše chovatele několikrát upozornila na to, že virus aviární influenzy se prokazatelně v evropském prostředí stále vyskytuje, tudíž je nanejvýš nutné věnovat chovům pozornost a uvědomit si, že v souladu s evropskou legislativou stále platí mimořádná veterinární opatření, která říkají, že chovatelé podnikatelé jsou povinni hlásit místně příslušné krajské veterinární správě pokles v příjmu potravy a vody u chované drůbeže o více než 20 % nebo pokles snášky o více než 5 % po dobu delší než 2 dny, nebo úmrtnost vyšší než 3 % týdně.
 
Dále lze shodně s dopisem z Evropské komise ze dne 11. 12. 2007 připomenout chovatelům, že zejména v rizikových oblastech, a to se do velké míry týká i ČR při hranicích s Polskem, je nutné věnovat pozornost chovům drůbeže ve volnosti. Omezit pohyb ve volnosti na minimum, přístup k napájecí vodě by neměli mít volně žijící ptáci. A doporučení pro chovatele kachen a hus: v době podzimních honů držet tuto vodní drůbež tak, aby nemohlo docházet ke kontaktu s volně žijícími ptáky.
 
Na základě našich letošních zkušeností i zkušeností z ostatních zemí lze potvrdit, že sice zavlečení do chovu je možné, avšak náležitým dodržováním veterinárních předpisů a doporučení lze toto riziko omezit a další rozšíření omezit zcela zásadním způsobem.
 
Zatím lze říci, že v ČR je nákazová situace příznivá, nejsou ani hlášené žádné hromadné úhyny volně žijících ptáků. Ani veterinární kontroly potravin živočišného původu, například drůbežího masa v místech určení nezjistily žádné závady.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.