Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 12. 1. 2006

Vydáno: 12. 1. 2006
Autor:

Kontroly na letištích probíhají . Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ  VETERINÁRNÍ  SPRÁVA ČESKÉ  REPUBLIKY

Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154,  fax: 227 010 190,

e-mail: j.duben@svscr.cz; web: http://www.svscr.cz.

 

Již od vstupu ČR do EU, tj. od 1. 5. 2004, probíhají kontroly na mezinárodních letištích – vstupových místech na území EU. Znamená to, že cestující z nečlenských zemí, kteří vystupují z ocelových ptáků jsou kontrolováni, aby nedováželi žádné maso a masné výrobky a mléko a mléčné výrobky pro vlastní potřebu. Tyto potraviny jsou jim zabavovány a likvidovány v asanačních podnicích.

 

V současné době je pak nanejvýš vhodné věnovat pozornost zejména cestujícím z Turecka v souvislosti výskytem ptačí chřipky na jeho území. Na tuto skutečnost upozornil včera v Bruselu Stálý veterinární výbor Evropské komise. Proto i Milan Malena, ústřední ředitel Státní veterinární správy ČR,  požádal celní orgány, aby při výkonu své kontroly cestujících věnovali zvýšenou pozornost především cestujícím z Turecka.

 

Informaci o obdobných opatřeních v Německu a pozornost těmto opatřením věnovanou lze považovat za logickou, neboť je známo, že v Německu žije několikamilionová turecká menšina a tudíž cesty mezi Německem a Tureckem jsou poměrně časté.

 

Z včerejšího zasedání Stálého veterinárního výboru v Bruselu, kterého se účastnil Josef Vitásek, ředitel odboru ochrany zdraví zvířat Státní veterinární správy ČR, lze uvést, že na rok 2006 EU prodloužila rozhodnutí vyšetřovat podezřelé četnější úhyny volně žijících ptáků a i monitorovat drůbeže v chovech. Lze říci, že situaci v EU a i v naší republice mají „veterináři“ a naše orgány státního veterinárního dozoru pod kontrolou.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

 

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.