Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 11. 4. 2006

Vydáno: 11. 4. 2006
Autor:

Na pomlázku bez obav . Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ  VETERINÁRNÍ  SPRÁVA ČESKÉ  REPUBLIKY

Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154,  fax: 227 010 190,

e-mail: j.duben@svscr.cz; web: http://www.svscr.cz.

 

Není třeba mít obav z vajec v souvislosti s ptačí chřipkou. Všechna vejce, která se tzv. uvádějí do oběhu, tj. ta, která lze koupit v obchodě, musí být podrobena veterinární kontrole, která garantuje, že jsou zdravotně nezávadná. U všech takto prodávaných vajec by se měl bez problému zjistit původ, protože musejí být v souladu s platnými veterinárními předpisy označena.

 

Možná s ohledem na Velikonoce a blížící se pomlázku by někdo vyslovil otázku: „A co vejce od slepic drobnochovatelů?“ I zde není na místě obava, za prvé u nás ptačí chřipka nepronikla do chovů drůbeže a za druhé nemocná drůbež ani vejce už nesnáší. A uvádí se, že domácí drůbež hyne prakticky do 48 hodin.

 

Nicméně v místech, kde byl nalezen volně žijící pták, u kterého se onemocnění ptačí chřipkou potvrdilo, platí mimořádná veterinární opatření, kde k jedné ze základních povinností pro komerční chovy drůbeže i pro drobnochovatele patří hlásit všechny změny zdravotního stavu chované drůbeže, aby se případný problém mohl řešit už v zárodku.

 

Je pak třeba ještě dodat, že připustíme-li možnost, že by se vejce zdravé slepice dostalo do kontaktu s nemocnou slepicí, což lze nyní vyloučit, tak ani zde člověku riziko nehrozí. Při normálních hygienických návycích a při tepelném zpracování lze riziko nákazy vyloučit.

 

Aby bylo ohroženo zdraví lidí, musel by být člověk vystaven masivní infekční dávce, a v hypotetickém případě povrchově kontaminovaného vejce tomu tak není.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

 

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.