Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 11. 3. 2004

Vydáno: 11. 3. 2004
Autor:

Nesrážejte čapí hnízdaZpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ  VETERINÁRNÍ  SPRÁVA ČESKÉ  REPUBLIKY
Slezská 7, 120 56 Praha 2
Kontakt: Ing. J. Duben, tel. 227 010 154,  fax: 227 010 190, e-mail: j.duben@svscr.cz
( a Ústřední komise pro ochranu zvířat e-mail: ukoz@mze.cz; web: http://www.mze.cz).

Nesrážejte čapí hnízda!
Že by migrující ptáci mohli přenášet některá nebezpečná onemocnění? Toto riziko sice nelze úplně vyloučit, ale v souvislosti se šířením aviární influenzy – ptačí chřipky – z jihovýchodní Asie není možné za rizikové označit čápy ani další migrující druhy ptáků.
Vždyť žádní naši tažní ptáci neodlétají na zimu do jihovýchodní Asie, jejich zimovištěm je především jižní Evropa a Afrika. A ptáci, kteří k nám přilétají na zimu, pocházejí hlavně ze severu a severovýchodu Evropy, nanejvýš od Uralu, který tvoří přirozenou hranici mezi Evropou a Asií i pro ně.
Proto určitě není na místě uvažovat o omezování hnízdních možností například pro čápy. Od těchto nádherných ptáků je riziko přenosu ptačí chřipky iluzorní.
Navíc je podle zákona na ochranu přírody a krajiny zapovězeno ničit hnízdiště zejména chráněným druhům ptáků, mezi které i zmínění čápi patří. A to nemluvě o tom, že za vyloženě trestný čin lze považovat srážení a likvidování hnízd se snáškou, či s mláďaty.
O možném nebezpečí přenosu zárodků různých nemocí migrujícími ptáky lze hovořit tehdy, kdyby šlo o přelety na kratší vzdálenosti, například na území jednoho kontinentu, řádově na vzdálenost několika desítek až set kilometrů.
Neopodstatněné obavy z nemocí nemohou být omluvou k ničení hnízd!
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR; Jiří Novák, Ústřední komise pro ochranu zvířat

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz. Informace může doplnit Jaroslav Cepák z České společnosti ornitologické – birdringczp@vol.cz.