Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 11. 10. 2005

Vydáno: 11. 10. 2005
Autor:

Nenápadný půvab SVS . Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ  VETERINÁRNÍ  SPRÁVA ČESKÉ  REPUBLIKY

Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154,  fax: 227 010 190,

e-mail: j.duben@svscr.cz; web: http://www.svscr.cz.

 

Státní veterinární správa ČR v žádném případě nebere nebezpečí zavlečení aviární influenzy, neboli ptačí chřipky, na naše území na lehkou váhu, proto přijímala odpovídající opatření již když se poprvé objevila v jihovýchodní Asii v roce 1994, naposledy pak v polovině srpna, kdy se ptačí chřipka objevila v Kazachstánu a v Rusku. Ochrana státního území je prováděna prostřednictvím kontrol a laboratorního vyšetření importovaných ptáků ze třetích zemí, u kterých hrozí riziko možného přenosu po kontaktu s původcem onemocnění. Striktní kontroly jsou při dovozech (karanténování a vyšetřování ptactva) a zajištěno je zabavování  potravin k osobní spotřebě, a to na vstupních místech do EU. Pro ČR je tímto místem letiště Ruzyně a tato činnost je zajištěna Pohraniční veterinární stanicí Ruzyně ve spolupráci s Celní správou. Zároveň pro ČR platí stejné zákazy dovozu ze zemí s výskytem aviární influenzy, jako pro ostatní členské země EU.

 

Další opatření spočívají především v přísném monitoringu v chovech drůbeže, a to jak hrabavé, tak vodní, ale zejména i ve vyšetřování uhynulých volně žijících ptáků. Od počátku roku bylo do konce srpna takto provedeno 363 vyšetření, a to s negativním výsledkem. Pro letošní rok pak již je Evropskou komisí schválen další monitoring – počítá se od počátku letošního září do konce března 2006 s vyšetřením 2 250 ptáků z celkem 91 hospodářství, což je prakticky polovina registrovaných hospodářství. Vzhledem k aktuální nákazové situaci ve světě došlo též k navýšení monitoringu a jeho rozšíření o vyšetření volně žijících ptáků, přičemž tento monitoring bude prováděn ve spolupráci s MZe a MŽP, a to v oblastech kde se slétávají tažní ptáci a kde je potencionální riziko pro kontakt s ptáky táhnoucími z rizikových oblastí. Vytipována byla oblast Novomlýnských nádrží.

 

Samozřejmé je, že dnes Evropskou komisí avizovaný zákaz vůči Turecku – zákaz dovozu drůbeže, veškerých ptáků, násadových vajec a neošeřeného peří – bude platit i pro naši republiku. Je třeba dodat, že z Turecka se do ČR „nic od peří“ nedováželo. Státní veterinární správa je též každodenně z Bruselu informována o situaci v Rumunsku, kde bylo zaznamenáno podezření, které se však ještě musí v nejbližších dnech potvrdit, a podle závažnosti zjištění Evropská komise přijme případná opatření.

 

Pro potvrzení vážnosti, kterou ČR nebezpečí ptačí chřipky přikládá, lze uvést, že se v pondělí, 3. října sešla Koordinační skupina zástupců Státní veterinární správy a Ministerstva zdravotnictví, aby dohodla a formulovala kroky, které by bylo v případě podezření, popřípadě výskytu ptačí chřipky nutné podniknout. Jednalo se o harmonizaci a koordinaci postupu s tím, že pokud nebude hrozit akutní nebezpečí, bude se tato skupina scházet jedenkrát měsíčně, v případě nutnosti častěji. Z hlediska veterinárního by  ochranná opatření směřovala především do chovů drůbeže – ochránit chovy hrabavé drůbeže i vodní drůbeže před zavlečením.

 

V žádném případě není na místě vyvolávat paniku, jako by již ptačí chřipka byla za dveřmi. Jsou zde totiž dva aspekty problému – za prvé jde o „normální“ virus aviární influenzy, který pochopitelně decimuje chovy drůbeže, za druhé o vysoce patogenní virus H5N1, který je za určitých okolností přenosný i na člověka. To však pouze za předpokladu, že by lidé byli vystaveni masivní infekci. Navíc pak veřejnost i odborníky znepokojuje možnost „zmutování“ tohoto vysoce patogenního viru tak, že by byl přenosný z člověka na člověka, k čemuž dosud nedošlo. Tento problém by pak řešili výrobci vakcín a kompetentní autority ministerstva zdravotnictví.

 

Sdělení pro veřejnost: Státní veterinární správa ČR stejně jako veterinární autority EU sledují problémy týkající se ptačí chřipky a veřejnost si může být jista, že v žádném případě ani malá rizika nepodceňuje. Veškerá přijímaná opatření mají vést ke snížení rizika zavlečení nákazy do ČR.

 

Při této příležitosti je vhodné dodat, že aviární influenza nebyla dosud nikdy na území ČR zaznamenána, což nelze říci o některých členských zemích EU a o některých třetích zemích. Proto lze konstatovat, že u české produkce drůbežího masa, která se dostává na náš trh, prakticky nelze v případě aviární influenzy hovořit o zdravotním riziku.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

 

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.