Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 10. 5. 2006

Vydáno: 10. 5. 2006
Autor:

Zdravotně nezávadnou výrobu potravin živočišného původu kontroluje státní veterinární dozor . Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ  VETERINÁRNÍ  SPRÁVA ČESKÉ  REPUBLIKY

Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154,  fax: 227 010 190,

e-mail: j.duben@svscr.cz; web: http://www.svscr.cz.

 

Spotřebitelé si mohou být jisti, že potraviny živočišného původu jsou vyráběny pod veterinárním dohledem. Veterinární dozor je na jatkách, funguje i ve výrobě, tudíž tyto potraviny uváděné do oběhu odpovídají požadavkům na zdravotní nezávadnost. Povinnosti státního veterinárního dozoru přesně určují platné veterinární předpisy.

 

Samozřejmě nelze vyloučit určitá zdravotní rizika, která by mohla například při neodpovídajícím skladování či nesprávné manipulaci s potravinami vzniknout. Zde je třeba uvést, že státní veterinární dozor kontroluje i dodržování teplotních podmínek stanovených pro transport chlazených, popřípadě mrazených výrobků. Tudíž pokud lze hovořit o rizicích v tomto ohledu by si měli sami zákazníci uvědomit, že si sice zakoupí zdravotně nezávadné potraviny, popřípadě výrobky, ale udržení této zdravotní nezávadnosti v domácnosti již je zcela v jejich možnostech.

 

Veterinární dozor sleduje jiné podmínky pro výrobu potravin tepelně opracovaných pro přímou spotřebu  a jiné podmínky pro suroviny určené pro tepelné zpracování. Lze uvést na příkladu paštik a třeba balených polotovarů z kuřecích prsních řízků. U paštik, jako tepelně opracovaných výrobků pro přímou spotřebu, nesmí výrobek obsahovat žádné škodlivé mikroorganismy, tj. ani listérie, ani kampylobaktery, ani salmonely. U polotovarů z prsních řízků se sleduje, zda pocházejí ze zdravé drůbeže, což je doloženo příslušnými veterinárními osvědčeními, přičemž se právě proto, že jde o výrobek určený k tepelné úpravě, sleduje přítomnost případných mikroorganismů v souladu s předpisy, které stanovují kritéria hygieny výrobního procesu. Jmenovitě se sleduje přítomnost salmonel. Tepelným kuchyňským zpracováním se případné jiné mikroorganismy spolehlivě zničí. Díky přísným hygienickým podmínkám při výrobě nemůže být obsah mikroorganismů přímo zdraví člověka ohrozit.

 

Je obecně známé, že se v okolním prostředí vyskytuje celá řada mikroorganismů, které za určitých „příznivých“ podmínek mohou především masné výrobky kontaminovat. Jde o hnilobné bakterie, ale i již výše zmíněné listérie, popřípadě kampylobaktery či salmonely. Při ponechání masa delší dobu při pokojové teplotě, popřípadě při rozmražení a následném zmražení může však ve výrobcích dojít k jejich nežádoucímu pomnožení. Všechny tyto bakterie mohou způsobit především zažívací problémy, průjmy, popřípadě horečky.

 

Vzhledem k tomu, že se objevily některé informace, podle kterých by mohly některé výrobky obsahovat potenciálně nebezpečné mikroorganismy, je třeba uvést na pravou míru, že u výrobků určených pro tepelné zpracování dochází právě při kuchyňské tepelné úpravě k jejich destrukci, proto v souladu s platnou veterinární legislativou EU nejsou s výjimkou salmonel předmětem sledování.

 

Proto je na místě upozornit spotřebitele na to, aby zejména v teplém počasí dbali na zachování doporučené teploty výrobků či syrového masa anebo polotovarů jak při transportu tak při skladování.

 

Určitě je vhodné zopakovat, že do tržní sítě jsou uváděny potraviny a suroviny živočišného původu, které prošly veterinárním dohledem a jsou řádně označeny a při správném zacházení s nimi člověku rizika nehrozí, a to ať už jde o potraviny živočišného původu určené k přímé spotřebě nebo dalšímu zpracování a to se samozřejmě týká i drůbežího masa a produktů z něj.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.