Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 10. 5. 2006

Vydáno: 10. 5. 2006
Autor:

Ptačí chřipka na ústupu a dobrá zpráva pro chovatele . Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ  VETERINÁRNÍ  SPRÁVA ČESKÉ  REPUBLIKY

Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154,  fax: 227 010 190,

e-mail: j.duben@svscr.cz; web: http://www.svscr.cz.

 

Ode dneška, 10. 5., tedy od 0,00 hod. Krajská veterinární správa pro jihočeský kraj zrušila všechna ochranná pásma. Situace se vrátila v jižních Čechách do „normálu“.

 

Od zítra, 11. 5. 2006 od 0, 00 hodin pak rozhodla Státní veterinární správa ČR o změně – zmírnění – Mimořádných veterinárních opatření, která vyhlásila dne 14. 2. 2006 pro celé území ČR.

 

Nejstručněji lze změny charakterizovat následovně:

Svody drůbeže a ostatních ptáků chovaných v ČR se opět smějí konat.

 

Svody s mezinárodní účastí a účast drůbeže a ostatních ptáků chovatelů z ČR na svodech v zahraničí lze pořádat jen s písemným souhlasem místně příslušné krajské veterinární správy.

 

Jsou povolené soutěže poštovních holubů na území ČR i účast poštovních holubů chovatelů z ČR na soutěžích v zahraničí v případě, že lety nezačínají v rizikových oblastech nebo ve vytyčených pásmech ochrany a dozoru aviární influenzy.

 

Trvá určité omezení jedině pro chovatele podnikatele (i zoo), kteří chovají v jednom hospodářství současně hrabavou a vodní drůbež – tyto ptáky nesmějí chovat ve volném výběhu. Společný chov může povolit místně příslušná krajská veterinární správa jedině za předpokladu, že krmivo a voda se těmto ptákům podává uvnitř haly nebo pod přístřeškem, který dostatečně odradí volně žijící ptáky a zabrání jejich kontaktu s krmivem a napáječkami.

 

Takto chovaní ptáci v zoo pak po 1. 9. 2006 musejí být v imunitě proti aviární influenze (tj. musejí být očkováni).

 

Ostatní chovatelé, kteří chovají drůbež nebo ostatní ptáky ve volném výběhu, musejí krmit a napájet uvnitř haly nebo pod přístřeškem.

 

Nadále pak platí pro chovatele podnikatele logická povinnost hlásit místně příslušné krajské veterinární správě jakoukoli významnou změnu zdravotního stavu chovaných ptáků, tj. pokles příjmu potravy o více než 20 %, pokles snášky o více než 5 % po dobu delší než 2 dny a úmrtnost vyšší než 3 % týdně.

 

Zmírnění  mimořádných veterinárních opatření je podle ústředního ředitele SVS ČR Milana Maleny logické, neboť byl zaznamenán příznivější vývoj nákazové situace v členských zemích Evropské Unie a zároveň skončily jarní tahy ptactva.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.