Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 1. 9. 2005

Vydáno: 1. 9. 2005
Autor:

Brána PVS přiotevřená . Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ  VETERINÁRNÍ  SPRÁVA ČESKÉ  REPUBLIKY

Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154,  fax: 227 010 190,

e-mail: j.duben@svscr.cz; web: http://www.svscr.cz.

 

Samozřejmě, že pohraniční veterinární stanice v Praze Ruzyni je otevřená všem, kdo přicházejí na území ČR a tudíž i EU se správně vyplněnými osvědčeními při dovozu veterinárního zboží.

 

V případě, že chybí odpovídající veterinární osvědčení, je zásilka či živé zvíře odesláno zpět. Například letos za první pololetí byl pro nedostatky ve veterinárním osvědčení odeslán zpět jeden pes do USA a dva do Srbska a do Černé Hory, kteří zase neměli předepsané sérologické vyšetření na vzteklinu. Stejně tak naši veterinární inspektoři v Ruzyni vrátili do Bulharska zpět 10 000 mláďat vodních želv. Za prvé byly deklarovány jako jiný druh (Chrysema concina, ve skutečnosti šlo o Trachemys scripta elegans), za druhé zásilku neprovázelo předepsané veterinární osvědčení a navíc se tento druh na základě nařízení Evropské komise ani do EU dovážet nesmí.

 

Celkem bylo za první pololetí odbaveno 198 zásilek živých zvířat, z nichž zmíněné 4 byly vráceny. Pro představu lze uvést, že 143 zásilek byly akvarijní rybky a 34 plazi a obojživelníci, ostatní pak různí drobní pěvci, papoušci, psi a kočky, ale také zvířata pro zoo, jako například kočka rybářská, tamarín anebo jeřáb.

 

Pokud šlo o produkty živočišného původu, tak za půl roku odbavili naši pracovníci v Ruzyni 158 zásilek, z nichž 6 odmítli z důvodu chybějícího veterinárního osvědčení – šlo o tzv. produkty rybolovu, tedy převážně o ryby a korýše, a to z Argentiny, Jižní Korey, Nového Zélandu a Vietnamu.

 

Nejvíce veterinárních zásilek bylo odbaveno z Kanady, celkem 45 a šlo o humry a pak z USA, 36 zásilek, šlo o býčí sperma.

 

V současné době pak inspektoři naší jediné pohraniční veterinární stanice věnují zvýšenou pozornost zejména ptákům, a to v souvislosti s rizikem zavlečení aviární influenzy na území EU. Nic „od peří“ nesmí být ze zemí s výskytem ptačí chřipky (tj. nejnověji z Ruska a Kazachstánu) v souladu s rozhodnutím Evropské komise na území Unie propuštěno.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.