Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 1. 8. 2006

Vydáno: 1. 8. 2006
Autor:

Ne salmonelám . Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY
Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154, fax: 227 010 190,
Právě proto, že by mohl výskyt salmonel v potravinářských provozech i v chovech hospodářských zvířat, zejména drůbeže, znamenat určité riziko pro spotřebitele, věnují orgány státního veterinárního dozoru této problematice velkou pozornost.
 
Státní veterinární správa ČR provádí ve spolupráci s chovateli sledování zdravotní situace v chovech drůbeže. Při těchto sledováních byl zaznamenán výskyt salmonel v prostředí některých chovů, obdobně jako je tomu v jiných zemích EU. Tento výskyt neznamená zdravotní problém, ale představuje potenciální riziko pro následnou možnost kontaminace některých živočišných produktů.
 
Na základě těchto zjištění je připravován „Národní program pro tlumení výskytu salmonel v prostředí chovů nosnic“. Obdobný program je v současnosti povinně připravován ve všech členských státech EU. Podle platné evropské legislativy by měl být zahájen od 1. 1. 2008. Cílem provádění programu je postupné snižování výskytu salmonel v prostředí chovů nosnic a tím zajištění minimalizace rizika kontaminace živočišných produktů.
 
Tento program bude zaměřen především na sledování výskytu salmonel v prostředí, na provádění sanitačních a zoohygienických opatření, zajištění nezávadného krmiva a dodržování zásad správné chovatelské praxe.
 
S ohledem na současnou situaci v českých chovech a s cílem zabránit případným negativním dopadům v obchodu s drůbežím masem a vejci, a to jak v rámci intrakomunitárního ale i národního trhu, se v ČR počítá se zahájením „Národního programu pro tlumení výskytu salmonel v prostředí chovů nosnic“ již od 1. 1. 2007.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.