Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 1. 6. 2006

Vydáno: 1. 6. 2006
Autor:

V ČR nikdo chronicky nechřadne . Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ  VETERINÁRNÍ  SPRÁVA ČESKÉ  REPUBLIKY

Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154,  fax: 227 010 190,

e-mail: j.duben@svscr.cz; web: http://www.svscr.cz.

 

Mezi tak zvané transmisivní spongiformní encefalopatie, mezi které patří zejména dobře známá nemoc šílených krav – BSE – patří i onemocnění známé jako chronické chřadnutí jelenů. V ČR toto onemocnění nebylo však dosud zaznamenáno.

 

Nicméně na základě rozhodnutí Rady 90/424/EHS o některých výdajích ve veterinární oblasti zaslala Evropské komisi Státní veterinární správa ČR programy na příští rok 2007, pro které žádáme finanční příspěvek z pokladny EU. Patří sem kromě příspěvku na monitoring BSE u skotu příspěvek na monitoring klusavky ovcí a nově i na monitoring chronického chřadnutí jelenovitých. To znamená, že kromě starších a uhynulých kusů skotu a ovcí budou vyšetřováni i odlovení, popřípadě poražení paroháči.

 

Celkové náklady na tyto programy vyčíslila Státní veterinární správa ČR na rok 2007 částkou 8 463 284 eur.

 

Kromě spongiformních encefalopatií má Státní veterinární správa připravený i program na monitoring a orální vakcinaci proti vzteklině lišek, který stojí necelých 30 milionů korun, monitoring a eradikaci salmonel u drůbeže ve výši zhruba 14 milionů korun a na program sledování aviární influenzy (ptačí chřipky) se počítá zhruba s 8 miliony korun. I na všechny tyto programy žádáme příspěvek.

 

Jistý nárůst požadavků vyplývá ze chválené veterinární legislativy EU, která vychází z na různých fórech deklarované snahy o zajištění bezpečných potravin živočišného původu. Lze očekávat, že prostředky , které budou skutečně ČR přidělené se nebudou příliš lišit od našeho požadavku. 

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

 

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.