Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 1. 4. 2004

Vydáno: 2. 4. 2004
Autor:

Opět statistika vyšetřování na BSEZpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ  VETERINÁRNÍ  SPRÁVA ČESKÉ  REPUBLIKY
Slezská 7, 120 56 Praha 2
Kontakt: Ing. J. Duben, tel. 227 010 154, fax: 227 010 190, e-mail: j.duben@svscr.cz

Už dva a půl měsíce nebyl v ČR zjištěn žádný další případ BSE. Na 554 482 vyšetřených krav od počátku roku 2001 tedy stále 9 případů.

Za letošní rok bylo od 1. 1. vyšetřeno do 31. 3. celkem 54 445 normálně poražených, nutně poražených a uhynulých kusů. Z tohoto množství bylo 34 768 normálních porážek nad 30 měsíců, 9 766 uhynulých nad 24 měsíců stáří a 9 289 nutně poražených.

Připomínám, že kromě porážek kusů starších než 30 měsíců a nutných porážek nad 24 měsíců, které se na BSE vyšetřují,  se porážejí i mladí býci, a to ve stáří do 30 měsíců, kteří se na BSE v souladu s legislativou nevyšetřují, tudíž nejsou předmětem této statistiky.

Nutnost vyšetřovat na BSE je dána veterinární legislativou, vychází s dosavadních vědeckých poznatků, a má za cíl eliminovat všechna, byť i malá rizika, která by mohla ohrozit člověka a zároveň má za cíl kontrolovat, jak funguje a je účinné dodržování zákazu zkrmování masokostních mouček.  

Změnu v systému vyšetřování, či v sestavování kohort podezřelých kusů lze podle Josefa Holejšovského, ústředního ředitele Státní veterinární správy ČR, očekávat až po několika letech uplatňování celkového zákazu zkrmování masokostních mouček, a to v rámci celé EU. Tuto domněnku lze odvodit z průběhu dosavadních jednání o tomto tématu.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.