Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy 8. 2. 2007

Vydáno: 8. 2. 2007
Autor: pospisilova

Bylo jich pět  a neuhynuly na ptačí chřipku.Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY
Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154, fax: 227 010 190,
   
Jde o čtyři slepice a jednoho kohouta z osmnáctihlavého malochovu ze Žleb ve Středočeském kraji, které uhynuly a následně byly vyšetřeny ve Státním veterinárním ústavu Praha.
 
Chovatel se zachoval správně, tak jak měl, náhlý podezřelý úhyn své drůbeže nahlásil Krajské veterinární správě pro Středočeský kraj. Dne 6. února byly odebrány vzorky a odeslány k vyšetření do Státního veterinárního ústavu Praha, a dnes, 8. února, jsou k dispozici výsledky vyšetření, které stoprocentně vyloučily onemocnění aviární influenzou, neboli ptačí chřipkou.
 
Po ohledání uhynulých slepic bylo shledáno, že nebyly v dobrém zdravotním stavu a nyní probíhají další vyšetření toxikologická, bakteriologická a parazitologická, aby bylo možno stanovit přímou příčinu úhynu.
 
Dávat tento případ do souvislosti s ptačí chřipkou je nyní velmi málo pravděpodobné, protože jednak ještě nezačaly tahy ptáků, zejména vodních a možný kontakt v tomto případě byl i velmi málo pravděpodobný.
 
Nicméně lze na tomto případu dokumentovat, že veterinární dozor funguje tak, jak má, i to, že loňská informační kampaň pracovníků státního veterinárního dozoru zaměřená i na drobnochovatele byla účinná.
 
Připomínáme, že i nadále je nutné každé podezřelé úhyny i náhlé změny zdravotního stavu vždy prověřit. Prvním krokem je vždy informovat místně příslušnou krajskou veterinární správu, popřípadě i prostřednictvím soukromého veterinárního lékaře.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.