Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy 26. 9. 2006

Vydáno: 26. 9. 2006
Autor:

Nebojte se vajec . Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY
Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154, fax: 227 010 190,
  
Státní veterinární správa ČR kromě své normální dozorové činnosti organizuje i cílené kontrolní akce a kromě toho nebere na lehkou váhu ani upozornění na případná rizika či pochybení, a to jak od občanů, tak od organizací.
 
O co jde v případě vajec? V uplynulých dnech jsme byli zpraveni o podezření, že některá u nás obchodovaná vejce pocházejí z chovů, kde se krmí směsi s obsahem zakázané masokostní moučky. Stručně řečeno – podezření se nepotvrdilo.
 
Podrobněji: Jelikož šlo o vyslovené obvinění na základě neoficiálně odebraného vzorku krmné směsi z letošního února, lze těžko řešit tento „případ“ jako aktuální. Přesto Státní veterinární správa ČR prověřila všechny dostupné skutečnosti v mísírně krmiv, která měla mít s „případem“ něco společného. Ani ve vzorcích, ani v dokumentaci nebyla zjištěna pochybení, na jejichž základě by mohlo vzniknout podezření, že by masokostní moučka byla použita ve výrobě.
 
Je samozřejmé, že složení krmných směsí je dáno, je kontrolováno a to i na inkriminovaný, dosud platící zákaz používání masokostních mouček pro výživu hospodářských zvířat. Tento zákaz platí nikoli proto, že by z nich hrozilo drůbeži a potažmo člověku nějaké nebezpečí, ale aby se nedostaly tyto krmné směsi nedopatřením přežvýkavcům.
 
Pro představu o aktuální dozorové činnosti Státní veterinární správy uvádíme výsledky letošních cílených kontrolních akcí, které byly zaměřené na konkrétní aktuální problémy. V letošním roce tak proběhly tři již medializované akce. Byla to akce KUŘE, pak akce KAMION a nejnověji VEJCE. Do konce roku počítáme s minimálně dvěmi obdobnými akcemi.
 
KUŘE – 27. 3. – 26. 5. Kontrolováno bylo značení zdravotní nezávadnosti, skladování a přeprava drůbežího masa. Provedeno 856 kontrol 52 nedostatků, uloženo 16 pokut ve výši 176 000 korun a 23 pokut na místě za 26 000 korun. Byly vráceny zásilky dvakrát do Polska, jednou do Dánska, Německa a Maďarska.
 
KAMION – 15. 5. – 15. 6. Kontrolovaly se přepravní podmínky zejména mraženého a chlazeného masa. Provedeno 92 kontrol, z toho 53 během přepravy (v součinnosti s celní správou a policií), a 39 kontrol v místech určení. Dvakrát uložena pokuta za 25 000 korun. Zásilky byly vráceny třikrát do Polska, třikrát na Slovensko.
 
VEJCE – 24. 7. – 30. 9. Tato akce tedy ještě probíhá. Smyslem kontrol je prověřit podmínky skladování vajec a jejich správné značení. Dosud provedeno 1 213 kontrol, zjištěno 52 závad, uloženo celkem 42 pokut ve výši celkem 381 700 korun. Bylo vráceno 8 zásilek (kamionů) do Polska, celkem šlo o vrácených přes 800 tisíc vajec. Pozastaveno bylo 108 tisíc vajec. Akce dále probíhá a bude vyhodnocena počátkem října.
 
Kromě těchto cílených akcí lze zmínit několik posledních případů, kdy orgány státního veterinárního dozoru v rámci „normálního“ dozoru nepropustily závadné potraviny do tržní sítě.
25. 8. vrácena do Maďarska zásilka mražených kachen – 19 994, 4 kg. Důvodem bylo špatné označení na obalech.
8. 9. vrácena zásilka vepřových kýt do Španělska – 21 450 kg. Důvodem byly smyslové odchylky – povrchové osliznutí.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.