Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy 11. 9. 2007

Vydáno: 11. 9. 2007
Autor: pospisilova

Bluetongue zatím v ČR není.  Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ  VETERINÁRNÍ  SPRÁVA ČESKÉ  REPUBLIKY

Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154,  fax: 227 010 190,

e-mail: j.duben@svscr.cz; web: http://www.svscr.cz.

  

V Německu se kromě dalších případů onemocnění katarální horečkou ovcí, neboli bluetongue, objevil případ v blízkosti našich hranic a pásmo dozoru (stopadesátikilometrové pásmo) zasahuje hlouběji i do našeho území.

 

Toto onemocnění, které postihuje především malé přežvýkavce, ovce a kozy, ale i skot, přenáší krev sající hmyz – tiplíci. Katarální horečka ovcí sice nezpůsobuje hromadné úhyny, u malých přežvýkavců lze hovořit o jednotlivých případech, u skotu jsou projevy mírnější, často i bez zjevných příznaků.

 

Onemocnění bluetongue se zatím šíří Evropou směrem od západu, stále blíže naší republice. Poslední, třetí případ v Kreis Hof v Bavorsku znamená, že se pásmo dozoru rozšiřuje i na naše území. Kromě dvacetikilometrového pásma okolo ohniska se vymezuje ochranné pásmo do vzdálenosti 100 kilometrů, na které navazuje pásmo dozoru zasahující do vzdálenosti 150 kilometrů od ohniska. V těchto pásmech pak platí pro chovatele zvýšená opatrnost a omezení přesunu zvířat.

 

Kvůli třetímu případu v blízkosti našich hranic zasahuje pásmo dozoru částečně na území Karlovarského kraje, a to na celý okres Sokolov, Cheb a Karlovy Vary, dále do Plzeňského kraje, a to na okresy Tachov, Domažlice, Klatovy, Plzeň – město, Plzeň – jih, Plzeň sever a Rokycany, ve Středočeském kraji na okres Rakovník a v Ústeckém kraji na okres Chomutov, Louny, Most a Teplice. Tudíž podobně, jako v uplynulém týdnu místně příslušné krajské veterinární správy pro Karlovarský, Plzeňský, Středočeský a Ústecký kraj vydají v souladu s legislativou mimořádná veterinární opatření, tj. stanoví opatření platná pro pásmo dozoru.

 

Na počátku letošního roku zahájila SVS ČR kvůli riziku bluetongue sérologická vyšetřování zvířat v příhraničních oblastech. Všechna dosud provedená vyšetření byla negativní (šlo o zhruba 50 hospodářství a téměř 600 vyšetřených zvířat).

 

Chovatelé by měli při jakékoli podezřelé změně zdravotního stavu zvířat kontaktovat své soukromé veterinární lékaře, popřípadě kontaktovat přímo místně příslušnou krajskou veterinární správu. Kdyby byla katarální horečka ovcí zjištěna v některém našem chovu, krajská veterinární správa by přijala mimořádná opatření, obdobná jako nyní přijímali veterináři v Německu. Státní veterinární správa ČR by samozřejmě taktéž informovala ostatní členské země EU, zejména o  přijatých mimořádných veterinárních opatřeních. Je třeba dodat, že chovy by nebyly likvidovány. Zatím je nutné pozorně sledovat zdravotní stav chovaných přežvýkavců, neboť nelze vyloučit, že by se tato nákaza nemohla u nás objevit.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

 

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz