Bezpečnost potravin

Tisková zpráva SOS ze 24. 11 2006

Vydáno: 27. 11. 2006
Autor:

Pozor na předvánoční úvěry

Sdružení obrany spotřebitelů (SOS) varuje před tlakem finančních institucí, které v předvánoční době masivně oslovují veřejnost s nabídkami spotřebitelských úvěrů. SOS kritizuje skutečnost, že spotřebitelé jsou přesvědčováni k rychlému uzavírání smluv bez důkladného seznámení se všemi smluvními podmínkami a možnými dopady, které mohou vést až k exekucím.
Na spotřebitele se zejména před Vánocemi ze všech médií valí intenzivní reklamní kampaně poskytovatelů spotřebitelských úvěrů. Reklamními triky jako „Dopřejte si bohaté Vánoce“ nebo „Proč čekat, až na to našetříte“ a apely na rychlost vyřízení úvěru svádí spotřebitele k životu na dluh. Prezentované nízké splátky jsou ale často uváděné bez zásadních informací jako počet splátek a částka, o kterou spotřebitel svou půjčku „přeplatí“.
SOS považuje za nezodpovědné dávat nabídku spotřebitelských úvěrů do přímé souvislosti s předvánočními nákupy. Úvěry na dárky obecně patří mezi nezdravé úvěry, které pak způsobují nejvíce problémů se splácením. „Spotřebitelé jsou nyní více zranitelní, protože v předvánoční euforii mnohdy nedomýšlí jednotlivé nabídky do důsledků. Úvěr 20.000 Kč na bohatší Vánoce se splátkou jen 500 Kč zní určitě lákavě, ale klient se uváže ke splácení bohatého Ježíška po dobu pěti let. Pak je nezbytná velmi pevná vůle, aby vydržel splácet. Navíc stačí jen malá komplikace a penále, případně i náklady související s exekucí se mohou vyšplhat na mnohonásobek půjčené částky a řádně zkomplikovat lidem život,“ varuje předseda SOS David Šmejkal.
Poskytovatelé spotřebitelských úvěrů mají povinnost ze zákona informovat o výši ukazatele RPSN, který spotřebiteli odkrývá skutečnou výši vynaložených nákladů za období jednoho roku. Tu však mnohdy neplní vůbec, či často velmi netransparentním způsobem (např. používají příliš malé písmo či uvádí pouze „RPSN od“). Pokud RPSN chybí, mohou se spotřebitelé obrátit na Českou obchodní inspekci nebo SOS.
Další informace k této problematice najdou spotřebitelé i v letáku Spotřebitelský úvěr a leasing vydaném v rámci informační kampaně Evropské unie Trvejte na svých právech, který si lze stáhnout z www.spotrebitele.info/kampan nebo vyzvednout v tištěné podobě na poradnách SOS.

Kontakty: Sdružení obrany spotřebitelů ČR (SOS)
fax: 224 239 941
www.spotrebitele.info
  • Ivana Picková, tisková mluvčí, pickova@spotrebitele.info, 604 956 114
  • David Šmejkal, předseda SOS, smejkal@spotrebitele.info, 737 553 426                                                                                  
Sdružení obrany spotřebitelů České republiky (SOS), založené v roce 1993, je nezávislé a neziskové občanské sdružení hájící zájmy spotřebitelů. Provozuje svá Spotřebitelská informační centra ve dvanácti krajích ČR, webové stránky www.spotrebitele.info, vydává tištěný časopis Štít spotřebitele a realizuje řadu dalších aktivit, zaměřených na zlepšení postavení spotřebitelů. Je členem evropské spotřebitelské organizace BEUC i celosvětové Consumers International. Od roku 2003 je signatářem Etického kodexu občanských spotřebitelských organizací; rejstřík signatářů je přístupný na adrese kodex.spotrebitele.in
                            
Tisková zpráva byla vydána v rámci projektu Zvyšování standardu spotřebitelských práv  v obchodních podmínkách podnikatelů a eliminace nekalých praktik podnikatelů je spolufinancován z programu Evropské unie Transition Facility spravovaném Nadací rozvoje občanské společnosti. Tento dokument byl vytvořen za finanční pomoci Evropské unie. Za obsah tohoto dokumentu je odpovědné výhradně Sdružení obrany spotřebitelů ČR a nelze je v žádném případě považovat za názor Evropské unie.