Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Potravinářské komory ČR 19. 1. 2007

Vydáno: 19. 1. 2007
Autor: pospisilova

Případ špatně označeného "čerstvého" másla


Potravinářská komora ČR (PK ČR) ve spolupráci s Českomoravským svazem mlékárenským (ČMSM) odhalila exemplární příklad klamání spotřebitele.
Na pultech jednoho z obchodních řetězců se před několika týdny začaly prodávat dva druhy potravinářských výrobků původem z Belgie pod označením ČERSTVÉ MÁSLO s uvedením data spotřeby v měsíci březnu 2007.

Přitom podle platné vyhlášky lze názvem ČERSTVÉ MÁSLO označit pouze takový výrobek, který má maximální spotřebu 20 dnů od data výroby. (Vyhláška  č. 77/2003 Sb., ze dne 6. března 2003, kterou se stanoví požadavky pro mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje, ve znění pozdějších předpisů, Změna: 124/2004 Sb., Změna: 78/2005 Sb.).

“Takové jednání je v rozporu s platnou legislativou a tím pádem nelegální. Spotřebitel je jednoznačně mylně informován. O řešení tohoto problému ČMSM požádal Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci (SZPI). Jedinou možnou nápravou by mělo být okamžité stažení takto označených výrobků z trhu,“ poznamenal prezident PK Jaroslav Camplík.  SZPI podle slov tiskového mluvčího Ivo Klemeše prodej belgického másla nakonec skutečně zakázala.

Zákazníci jsou navíc k nákupu těchto nelegálně označených výrobků lákáni nízkou cenou. Potravinářská komora ČR se domnívá, že jde o nekalou konkurenci , která poškozuje například poctivé domácí producenty. 

Byť podle provedených rozborů nejsou belgické výrobky zdravotně závadné, kvalitativně rozhodně neodpovídají požadovaným standardům. „Jestliže si koupím ‚čerstvé máslo‘ vyrobené před dvěma či třemi měsíci, tak jeho chuťové a vzhledové vlastnosti budou již zcela odlišné od másla skutečně čerstvého.  Může jít také o zbytky nadprodukce – rok ležela v mrazicích boxech a na trh je dodávána teprve nyní. Ani másla z případné nadprodukce by nebyla zdravotně závadná, ale čerstvá určitě ne. Spotřebitel musí mít na informace uváděné na obalech výrobků spolehnutí. Spotřebitele chceme chránit, proto nám takovéto praktiky vadí,“ doplnil prezident potravinářů.Doplnění informace PK ČR-tisková zpráva Státní zemědělské a potravinářské inspekce ze dne 18.1. 2007

Potravinářská inspekce zakázala  Tescu  prodej klamavě označeného másla z Belgie

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) zakázala společnosti Tesco prodej dvou druhů másla, pocházejícího z Belgie. Výrobky prodávané pod názvem Les 3 sapins a Belle de Herve byly klamavě označeny jako “čerstvé máslo“, ačkoli jejich parametry tomu neodpovídaly.

Doba použitelnosti na těchto výrobcích byla označena daty 6. březen, 20. březen a 27. březen. Aby mohlo být máslo označeno jako “čerstvé“, nesmí být přitom doba jeho použitelnosti delší než dvacet dnů ode dne výroby. V uvedených případech se však tato doba pohybovala v rozmezí měsíců.

Za prodej klamavě označeného másla zahájí SZPI se společností Tesco správní řízení.

Mgr. Ivo Klemeš,
tiskový mluvčí SZPI