Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Potravinářské komory ČR 15.11. 2006 

Vydáno: 15. 11. 2006
Autor:

Evropa upustila od prosazování označovat etikety alkoholických nápojů varovnými nápisy

Evropská komise přestala prosazovat, aby se na etiketách alkoholických nápojů musela povinně objevovat varování před zdravotními důsledky alkoholu. V prohlášení zveřejněném v Bruselu 24. října Komise uvedla, že uznává úlohu členských států a nemíní navrhnout na evropské úrovni v tomto směru žádnou administrativu. EK členské státy přesto vyzvala, aby v boji s alkoholem dělaly víc.
Komisař Markos Kyprianou řekl, že Komise se nezaměřuje na umírněné pití alkoholu, ale chce aktivně podporovat členské státy při omezování důsledků zneužívání alkoholu. Podle něj bude unie především vytvářet fóra pro to, aby si jednotlivé strany mohly vyměňovat zkušenosti. „Také výrobci mohou dělat více, například podporovat "odpovědné pití" a "zlepšit informování spotřebitelů", dodal Kyprianou.
Evropská komise také vyzvala výrobce, aby používali odpovědné marketingové praktiky, doporučila, aby se lépe dodržovala věková omezení pro prodej a konzumaci lihovin a aby mladí řidiči nesměli mít v krvi žádný nebo jen nízký obsah alkoholu. Komise nedoporučila ani to, aby se sladil minimální věk pro nákup alkoholu, jak se původně předpokládalo.
Pokud jde o varující etikety, prohlášení pouze tvrdí, že EK je připravena "zkoumat ve spolupráci s členskými státy a dalšími aktéry užitečnost dojednání společného přístupu k tomu, jak poskytovat spotřebitelům přiměřené informace".
Organizace zastupující v Bruselu zájmy producentů označily postoj EK za vyvážený.
"Domníváme se, že by to měl být sám průmysl, který bude vychovávat a kampaně platit," uvedl výkonný ředitel Českého svazu pivovarů a sladoven Jan Veselý. "Osvěta pomůže víc než administrativní zásahy, stačí vzpomenout, že nejvíce se v USA pilo za dob prohibice," prohlásila ministryně zemědělství Milena Vicenová.
Stanovisko EK přivítali i zástupci ČR v Evropském parlamentu: europoslanec Jan Březina označil zprávu komise za "vítězství zdravého rozumu". Ocenil, že plány na "regulační běsnění v podobě… varovných nápisů na etiketách lahví byly i díky úsilí českých zástupců v institucích EU a představitelů českého pivovarnického průmyslu udušeny již v samotném zárodku".
Také poslankyně Zuzana Roithová je proti takovým varováním. Podle ní na lahve patří "přesné informace o obsahu a původu nápoje, jakékoli varování je osvětou, nikoli informací o nápoji". Poslankyně je ale pro zrušení televizní reklamy na alkohol v době, kdy se nejvíce dívají děti.
Klub ODS odmítl "snahy postavit obecnou spotřebu alkoholu na roveň cigaretám". Ocenil, že Komise ponechává iniciativu na členských zemích, které "mají dostatečné pravomoci, aby s těmito neblahými společenskými jevy bojovaly".
Potravinářská komora ČR, podle jejího ředitele Miroslava Koberny, již dlouhodobě upozorňuje na neadekvátní opatření navrhovaná EK v mnoha oblastech s cílem dalšího posílení regulace, a to bez ohledu na historický vývoj a společenské prostředí v jednotlivých členských zemích. „V tomto směru jsou současné iniciativy EK v oblasti alkoholu jen špičkou pomyslného ledovce,“ řekl. „Tato snaha koresponduje s vizemi EK o vytvoření modelu standardního Euroevropana, na kterého bude aplikována standardizovaná spotřeba jednou alkoholu, podruhé tuku, potřetí cukru, ale jinak v podstatě čehokoliv. Toto úsilí EK je navíc v zásadním rozporu s proklamacemi té samé EK k posilování kulturní svébytnosti a regionální rozmanitosti v Evropě jako jejího nejvýznamnějšího kulturního dědictví a to mezi jiným zvláště v oblasti kulinářské,“ doplnil. Snahy o posílení vlivu byrokratické administrativy jsou podle Koberny tradičně maskovány za prohlášeními, že se vše dělá v zájmu a ve prospěch spotřebitelů a občanů EU. „Nabízí se zde otázka, zda je občan nebo spotřebitel skutečně natolik nesvéprávný, aby se muselo legislativně upravovat, co a v jakém množství smí nakupovat a konzumovat, namísto zodpovědné osvěty a poskytování dostatečných, ale zejména srozumitelných informací,“ uzavřel Miroslav Koberna.

Potravinářská komora ČR, Federace výrobců potravin, nápojů a zpracovatelů zemědělské produkce je zájmové sdružení právnických osob z odvětví potravinářského průmyslu.
Plní funkci zájmového neziskového sdružení pro všechny potravinářské obory a obory zpracování zemědělských produktů.
Je representantem v oboru potravinářství vůči orgánům státní správy a obdobným organizacím v zemích Evropské unie, včetně organizací s celosvětovou působností.