Bezpečnost potravin

Tisková zpráva PK ČR 26. 3. 2007

Vydáno: 26. 3. 2007
Autor: pospisilova

Z jednání Představenstva PK

Představenstvo Potravinářské komory ČR jednalo 22. března v TOP HOTELU PRAHA.
Projednalo zprávu Výkonné rady PK a rozpočet PK na rok 2007.
Stanovilo rovněž program a termín konání Valné hromady PK: jednání se uskuteční 17. května 2007 v TOP HOTELU PRAHA. 

Představenstvo se zabývalo i problematikou aktualizace Koncepce potravinářského průmyslu.

Jako hosté k představenstvu promluvili:

– Ing.Ladislav Macka, předseda představenstva a generální ředitel Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s.

– Ing.Petr Buchal, předseda představenstva a ředitel PGRLF, a.s.

V závěru se zasedání představenstva PK osobně zúčastnil ministr zemědělství ČR Mgr. Petr Gandalovič. Ten v rámci svého vystoupení a následné debaty se členy představenstva potvrdil, že potravinářství patři mezi současné priority Ministerstva zemědělství ČR. Mezi další priority zařadil pokračování podpory prodeje výrobků označených národní značkou kvality KLASA a postavení producentů ve vztahu k obchodním řetězcům. Představitele potravinářského průmyslu ministr současně ujistil, že vláda nepřipravuje opětovné rozdělení potravin do různých daňových sazeb.