Bezpečnost potravin

Tisková zpráva MZe ČR 4. 1. 2007

Vydáno: 4. 1. 2007
Autor: pospisilova

Ministři zemědělství zemí EU se shodli na textu nového nařízení upravující oblast ekologického zemědělství Zpráva tiskové mluvčí T. Králové

Ministři zemědělství členských států EU schválili na svém prosincovém zasedání v Bruselu návrh zcela nového nařízení o ekologickém zemědělství. To nahradí dosud platné nařízení Rady (EHS) 2092/91, o ekologickém zemědělství. Nové nařízení vstoupí v platnost 1.1.2009. Do té doby musí návrh ještě schválit Evropský parlament a Evropská komise musí připravit prováděcí právní předpisy, které stanoví podrobná pravidla pro hospodaření ekologických zemědělců a pro výrobu biopotravin.
Návrh přináší zcela nová pravidla pro oblast označování biopotravin. Jejich cílem je zlepšit orientaci a informovanost spotřebitelů a ulehčit identifikaci biopotravin na trhu.
Biopotraviny budou muset být povinně označeny jednotným „bio“ logem EU. Dále ponesou informace o původu surovin, zda pochází pouze z jednoho státu, zda byly suroviny vyprodukovány v rámci států EU, nebo zda suroviny pochází ze třetích zemí. Pro biopotraviny pocházející ze třetích zemí bude používání EU loga a informace o původu dobrovolné.
Každá biopotravina bude muset být také povinně označena kódem kontrolní organizace ekologického zemědělství, kterou byla  certifikována. Pro označování biopotravin však bude možno i nadále používat národní nebo soukromá loga.
V návrhu je ponechána výhradní možnost označovat slovy „ekologický“ a „biologický“, včetně jejich odvozenin jako například „bio“ a „eko“, pouze a výlučně pro biopotraviny. To platí již podle současného nařízení (EHS) 2092/91 a označování potravin z konvečního zemědělství těmito výrazy je ze strany EU i Ministerstva zemědělství ČR přísně postihováno.
Důležitou oblastí návrhu jsou geneticky modifikované organismy (GMO) a jejich vztah k ekologickému zemědělství. Podle návrhu nelze GMO ani nadále v ekologickém zemědělství používat. Z praktického hlediska byl stanoven technický limit pro účely detekce GMO při laboratorních rozborech, a to do výše 0,9 %. Tento limit bude možné uplatnit pouze v případě náhodného a technicky nevyhnutelného výskytu GMO. „Účelem stanovení tohoto limitu je ochránit ekologické zemědělce před možnými sankcemi z důvodu nezaviněného výskytu stopového množství GMO ve vlastní produkci“, upřesnila ministryně Milena Vicenova, která tento limit obhajovala na prosincové Radě ministrů v Bruselu.
Návrh nařízení stanovil také nová pravidla pro chov vodních živočichů v ekologickém zemědělství. V podmínkách ČR přichází v úvahu především chov ryb, nařízení stanoví pravidla ale také např. pro chov korýšů nebo mlžů.
Nové nařízení má vedle některých novinek přispět také ke zpřehlednění právní úpravy ekologického zemědělství. Současné nařízení o ekologickém zemědělství platí již od roku 1991 a od té doby bylo více než padesátkrát novelizováno.

Táňa Králová,  tisková mluvčí MZe