Bezpečnost potravin

Tisková zpráva MZe ČR 13. 12. 2006

Vydáno: 13. 12. 2006
Autor:

Byl schválen monitorovací výbor Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova

 
Ministryně zemědělství Milena Vicenova podepsala dne 8.12.2006 statut Monitorovacího výboru Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Výbor má za úkol sledovat a hodnotit realizace Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova na období 2007 – 2013, efektivní vynakládání finančních prostředků a správné uskutečňování programů a projektů podporovaných ze strukturálních fondů EU.
 
Složení Monitorovacího výboru je následující:
 
Instituce
Počet členů
Agrární komora ČR
3
Asociace krajů ČR
7
Asociace soukromého zemědělství ČR
1
Český svaz ochránců přírody
1
Hospodářská komora ČR
1
Potravinářská komora ČR
1