Bezpečnost potravin

Tisková zpráva MZe ČR 12. 12. 2006

Vydáno: 12. 12. 2006
Autor:

Klasifikace podle systému SEUROP a cenová hlášení jsou u nás podle inspektorů Evropské komise na velmi dobré úrovni

   
Ve dnech 29. listopadu až 1. prosince 2006 se v České republice uskutečnila mise Generálního ředitelství pro zemědělství Evropské komise, která se zaměřila na kontrolu zavádění právních předpisů EU vztahující se ke klasifikaci jatečně upravených těl dospělého skotu podle systému SEUROP a k cenovým hlášením.
          
Během kontrolní návštěvy tří jatek – Těšínské jatky, s.r.o., Masna – Příbram, s.r.o., Masokombinát Plzeň s. r. o. – Schneider – nebyly zjištěny nedostatky zásadního charakteru. Doporučení inspektorů se týkala pouze některých dílčích provozních postupů, např. způsobu opracování jatečních částí, menší odchylky u štítků a označení jatečně upravených těl skotu. Inspektoři doporučili pokračovat v zavedeném systému, který umožňuje lépe stanovovat obchodní třídy hovězího masa v zájmu zajištění jeho odpovídající hodnoty i na trhu jiných členských zemí EU. V průběhu mise byla velmi kladně hodnocena kontrolní činnost, kterou nad klasifikací jatečně upravených těl skotu důsledně vykonává Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský a Státní zemědělský intervenční fond, který dohlíží na správnost cenových hlášení.
 
Celkově vyznělo hodnocení výsledků kontrolní mise pro Českou republiku ve srovnání s misemi stejného zaměření v jiných členských zemích EU velmi příznivě. Vedoucí mise Frank Bollen z Belgie ocenil vstřícnost a profesionalitu managementu navštívených firem i pracovníků, kteří klasifikaci a cenová hlášení přímo zajišťují. V průběhu mise navázali čeští odborníci cenné pracovní kontakty, které budou moci využít při přípravě českého předsednictví v příslušných řídících výborech Evropské komise pro sektory masa.
 
Kontrolní tým tvořilo 12 inspektorů z Belgie, Španělska, Velké Británie, Rakouska, Slovenské republiky, České republiky, Německa, Řecka, Estonska, Slovinska, Finska a Švédska.
 
 
Hugo Roldán
ředitel odboru komunikace