Bezpečnost potravin

Tisková zpráva MZe ČR 12. 12. 2006

Vydáno: 12. 12. 2006
Autor:

Ministryně zemědělství jednala se zemědělci z Vysočiny

 
Ministryně Milena Vicenová se včera zúčastnila pracovního setkání zemědělských podnikatelů z kraje Vysočina v Pelhřimově, kde hovořila o situaci v agrárním rozpočtu v letošním a příštím roce, o tom, co lze očekávat od nového programu rozvoje venkova a o budoucím vývoji Společné zemědělské politiky EU.
Ministryně konstatovala, že pro letošek se MZe podařilo zajistit téměř maximum z možného 30procentního dorovnání přímých plateb pro zemědělce z národního rozpočtu. Na každý hektar zemědělské půdy tak dostávají zemědělci 2518 korun. Za dobrou zprávu ministryně Vicenová označila, že EU souhlasí s prodloužením platnosti systému zjednodušené přímé platby na plochu zemědělské půdy o dva roky až do roku 2010, včetně.  Ministryně také informovala účastníky setkání, že platební agentura, kterou je Státní zemědělský intervenční fond, hned od 1. prosince, jak to dovolují unijní pravidla, vyplácí přímé platby na plochu a vše běží bez problémů, což zemědělci velmi uvítali.
V příštím roce zahájí Česká republika Program rozvoje venkova, na který bude moci z nového Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, čerpat ročně v průměru kolem 13 miliard korun. „Stále čekáme na zveřejnění prováděcího předpisu ze strany Evropské komise. Předkládání prvních projektů žádajících podporu z Programu rozvoje venkova lze očekávat nejdříve po 1. dubnu 2007,“ uvedla Milena Vicenová.
Za velmi důležité označila posílení finančních prostředků na pozemkové úpravy, které jsou tolik potřebné pro definitivní určení vlastnických vztahů k půdě. „Na rok 2007 se podařilo poprvé zajistit potřebný objem peněz, celkem 2,17 miliardy korun. Není přece správné, aby zemědělci hospodařili na půdě, kterou mají z 92 procent pronajatou. Je třeba napomoci tomu, aby se stali vlastníky půdy, kterou dlouhodobě obdělávají,“ dodala.
Ministryně při setkání na Vysočině také přiblížila svou vizi do budoucna. Zdůraznila nutnost změny myšlení zemědělců a směru jejich podnikání ve prospěch nezemědělských činností. Evropská unie totiž bude ve stále větší míře podporovat aktivity, které povedou ke snižování přebytků zemědělských komodit a k vytváření nových pracovních míst mimo zemědělskou prvovýrobu.
 
 
Táňa Králová
tisková mluvčí MZe